Werkzaamheden vaste laag Nijmegen

Nieuwsbericht

Werkzaamheden vaste laag Nijmegen

Gepubliceerd op: 26 oktober 2020 - Laatste update: 26 oktober 2020, 15:38

Rijkswaterstaat is op 29 september 2020 gestart met onderhoudswerkzaamheden op de vaste laag Nijmegen. De vaste laag bestaat uit stenen op de rivierbodem. De werkzaamheden duren volgens planning tot 4 december 2020.

De scheepvaart op de Waal zal naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel zullen passerende schepen hun snelheid moeten aanpassen.

In de Waal bij Nijmegen zijn over een traject van ongeveer 2 km op de vaste laag ‘bulten’ tot 30 cm hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken. Daarom voert Rijkswaterstaat van 29 september tot 4 december 2020 onderhoudswerkzaamheden uit op de vaste laag bij Nijmegen.

15.000 m3 stenen weghalen

Bij de onderhoudswerkzaamheden worden 2 kraanschepen en 2 duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000 m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen storten we in de kuil naast de vaste laag. De werkzaamheden vinden plaats van bovenstrooms in de richting van benedenstrooms. Om het resultaat vast te leggen, meet een peilvaartuig de hoogte in.

Weinig hinder voor de scheepvaart

Naar verwachting zal de scheepvaart op de Waal weinig hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden. Omdat de werkzaamheden in en direct naast de vaargeul plaatsvinden, zullen passerende schepen wel hun snelheid moeten aanpassen. We zetten mobiele scheepvaartbegeleiding en een Dynamisch Route Informatie Portaal in om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website vaarweginformatie of neem contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.