Onderzoek naar kansrijke ideeën voor gebied Pannerdensch kanaal

Nieuwsbericht

Onderzoek naar kansrijke ideeën voor gebied Pannerdensch kanaal

Gepubliceerd op: 19 oktober 2020 - Laatste update: 19 oktober 2020, 13:52

Zo’n 20 ideeën zijn ingediend om de beleving van het gebied rondom het Pannerdensch Kanaal te versterken.

Deze zomer (2020) selecteerde Rijkswaterstaat de meest kansrijke voorstellen op basis van de vooraf geformuleerde criteria.

Voorstellen indienen

Tot eind maart 2020 konden bewoners, recreanten, bedrijven en overheden voorstellen indienen. Van die mogelijkheid is goed gebruik gemaakt. Inmiddels is de 1e beoordeling van de voorstellen achter de rug en zijn de meest kansrijke geselecteerd. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt.

Omgevingsmanager Marc Strootman: ‘Er zijn verschillende goede ideeën ingediend, maar ze zijn nog niet allemaal even goed onderbouwd. Ook zijn er voorstellen waarbij eerst verder onderzoek en afstemming nodig zijn om de haalbaarheid vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan ideeën voor struinpaden die deels over particulier, deels over bedrijfs- of gemeentegrond lopen. Daarover kan Rijkswaterstaat onmogelijk alleen een beslissing nemen. Daarom onderzoeken we nu en de komende maanden met andere partijen, zoals gemeenten en perceeleigenaren wat de mogelijkheden zijn. Dat wordt nog een flink gepuzzel.’

Eind 2020 meer duidelijkheid

Alle indieners zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de status van hun ingediende idee. De verwachting is dat eind 2020 meer zicht is op de haalbaarheid van de ideeën die nu voorliggen.