Brug Kootstertille dicht voor zwaar verkeer; 11 oktober 2021

Nieuwsbericht

Brug Kootstertille dicht voor zwaar verkeer; 11 oktober 2021

Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

Vanaf maandag 11 oktober 2021 7.00 uur geldt voor de brug Kootstertille (N369) over het Prinses Margrietkanaal, een gewichtsbeperking voor het zwaardere vrachtverkeer, landbouwverkeer en bussen (zwaarder dan 30 ton of met een aslast hoger dan 7 ton).

Zwakke plekken

Recent onderzoek laat zien dat er in de betonnen brugdelen (aanbruggen) diverse zwakke plekken zitten. Om de veiligheid op de brug te waarborgen, moet het zwaardere verkeer vanaf maandag 11 oktober 2021 voor onbepaalde tijd een andere route kiezen.

Het overige verkeer kan veilig gebruik blijven maken van de brug. Voor de scheepvaart gelden geen beperkingen. Direct betrokkenen zoals bedrijven in de omgeving en de transportsector zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over de ontstane situatie en de gevolgen hiervan.

Brug Schuilenburg en alternatieve routes

De nabijgelegen brug bij Schuilenburg is eerder al gesloten voor vrachtauto’s en bussen in verband met de slechte staat van de brug. Er waren ontheffingen afgegeven voor voertuigen van de gemeente en één bedrijf dat in de nabije omgeving is gevestigd. Die ontheffingen worden ingetrokken en er geldt vanaf maandagochtend 11 oktober eenzelfde aslastbeperking als bij de brug Kootstertille. Dat betekent dat de brug Schuilenburg niet kan worden gebruikt als alternatieve route.

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (wegbeheerders) zijn met elkaar in gesprek over de best mogelijke inzet van alternatieve routes en over de mogelijkheid om de brug te versterken of te ondersteunen.

Plannen voor nieuwe oeververbinding(en)

De brug bij Kootstertille stamt uit 1940 en maakt samen met de draaibrug bij Schuilenburg onderdeel uit van het programma Opwaardering Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.

In 2020 is een onderzoek afgerond naar de vervanging van beide bruggen waarbij gekeken is naar de haalbaarheid van de aanleg van een aquaduct. De volgende stap is de start van een gebiedsgerichte verkenning.