Nieuwsbericht

De middellangetermijneffecten van corona

Gepubliceerd op: 23 september 2020 - Laatste update: 23 september 2020, 13:21

De coronapandemie en de economische recessie beïnvloeden ons dagelijks leven ongekend. In een crisis als deze is het logisch dat alle pijlen zijn gericht op de korte termijn en de grote veranderingen die we nu meemaken.

Toch kijken we met het team Strategische Verkenningen al verder. Op basis van een nota die in mei 2020 is opgesteld door de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat is een palet geschetst van gevolgen van de coronacrisis voor de organisatie op de middellange termijn (5-10 jaar).

Veranderingen monitoren

Tussen mei en oktober 2020 monitoren we deze veranderingen om te zien of bepaalde ontwikkelingen sneller of langzamer blijken te gaan. Je kunt daarbij denken aan de volgende vraagstukken:

  • Wat zal de impact zijn van de economische recessie op voorgenomen investeringen op het gebied van duurzaamheid?
  • Wat betekenen nieuwe gewoontes (meer thuiswerken, andere mobiliteitspatronen) voor ons milieu en de biodiversiteit?
  • Wat betekent de recessie voor de arbeidsmarkt en beschikbare vakkrachten?
  • Zullen mobiliteitspatronen (vliegen, trein, ov en fiets) definitief veranderen of zijn die veranderingen van tijdelijke aard?
  • Wordt privacy minder belangrijk dan gezondheid en veiligheid?
  • Hoe veranderen geopolitieke verhoudingen?
  • Hoe verschuiven de verwachtingen van de rol van de overheid?

We blijven dit soort ontwikkelingen monitoren en in oktober 2020 brengen wij een 1e tussenstand uit. Dit doen we aan de hand van deskresearch en in dialoog met experts in speciale thematische expertpanels. Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Silke de Wilde.

Meer nieuws Strategische verkenningen