Terugblik en vooruitzicht onderhoud Sluis Eefde [Terugblik en vooruitzicht onderhoud Sluis Eefde]

Interview

Terugblik en vooruitzicht onderhoud Sluis Eefde [Terugblik en vooruitzicht onderhoud Sluis Eefde]

Gepubliceerd op: 13 juli 2020, 16:24 - Laatste update: 13 juli 2020, 11:21

Aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) heeft de afgelopen tijd samen met Rijkswaterstaat hard doorgewerkt. Het resultaat mag er zijn; de nieuwe Noordersluis is klaar.

Nu er in Eefde een 2e sluis is, is er gelegenheid om de Zuidersluis weer in oude glorie te herstellen, zodat deze straks weer jaren mee gaat. Omgevingsmanager Ria Vrielink van L2T vertelt wat er in het afgelopen half jaar allemaal gedaan is en wat er nog gaat gebeuren.

Ria Vrielink heeft op 1 januari Wilco Zeilmaker opgevolgd als omgevingsmanager. ‘Een hele uitdaging. Omdat we begin dit jaar druk bezig waren met het afbouwen van de Noordersluis en voorbereidingen troffen voor het groot onderhoud van de Zuidersluis. Voorafgaand aan de opening van de sluis hebben we alle systemen van de nieuwe sluis uitgebreid getest. Naast het testen van de techniek hebben de sluismeesters en een aantal schippers een maand de tijd gehad om aan de nieuwe sluis te wennen.’

Toen kwam het coronavirus om de hoek kijken. Ria Vrielink: ‘We kijken terug op een rare tijd, waarbij veel werkzaamheden noodgedwongen vanuit huis plaats moesten vinden en mooie mijlpalen binnen het project anders verliepen dan van tevoren bedacht. Op 18 maart voer het eerste werkschip door de Noordersluis en op 20 april werd die officieel in gebruik genomen. Heel jammer om zulke momenten thuis via het scherm te beleven, zonder de collega’s waarmee we deze mooie resultaten hebben bereikt. Gelukkig is er online veel foto- en filmmateriaal gedeeld van deze highlights.’

Aanstaande werkzaamheden Sluis Eefde

‘Tot medio 2021 zijn we nog bezig met het groot onderhoud. We vernieuwen de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, zodat straks de kans op storingen flink wordt verkleind. De sluiskolk wordt daarnaast schoongemaakt en waar nodig het beton hersteld, evenals het stucwerk van de torens. In het najaar vindt de terugplaatsing van de opgeknapte sluisdeuren en traversen plaats. Weer een mooi moment waar ik naar uitkijk’, aldus Ria Vrielink.

‘Daarnaast werken we hard aan de bouw van het nieuwe bediengebouw. De bouw is in december klaar en daarna volgt de inrichting. Vanuit het nieuwe bediengebouw worden straks beide sluizen bediend. Op termijn verloopt ook de bediening van de sluizen van Hengelo en Delden hiervandaan’. Ria Vrielink sluit haar verhaal af: ‘We hebben het afgelopen half jaar flink doorgepakt, maar we zijn nog niet klaar.

Groot onderhoud

‘Voordat we konden beginnen met het groot onderhoud van de Zuidersluis moesten we ervoor zorgen dat er zich geen dieren - met name vogels - zouden gaan nestelen in de heftorens en traversen (verbindingsbruggen tussen de heftorens). Om dit te voorkomen hebben we de torens ingepakt en met roofvogel geluiden hielden we vogels op afstand. Zelf heb ik in het hemelvaartweekend nog een ronde gelopen om er maar voor te zorgen dat de kauwtjes en duiven niet gingen nestelen, een bijzondere ervaring’, vertelt Ria Vrielink.

‘Het meest spectaculaire moment van het groot onderhoud was wel het uithijsen van de traversen en de hefdeuren. Dit vond plaats in het weekend van 13 en 14 juni 2020. Voor het eerst in het 90-jarige bestaan van de monumentale Zuidersluis werden de traversen en sluisdeuren van hun plaats gehaald. Deze demontage was nodig, omdat er Chroom-6 aangetroffen is op de traversen en ook op de puntdeuren van de voorsluis. Dat is een schadelijke stof. In een speciale geconditioneerde ruimte bij Hollandia in Krimpen aan de IJssel wordt deze verf nu verwijderd. Vervolgens worden de traversen en de sluisdeuren weer geconserveerd door het aanbrengen van nieuwe verf. Zo kunnen ze weer jaren dienstdoen.’