Schone oever Wilhelminahaven dankzij plannen plaatsen innovatieve plasticvanger

Nieuwsbericht

Schone oever Wilhelminahaven dankzij plannen plaatsen innovatieve plasticvanger

Gepubliceerd op: 27 juli 2020, 17:07 - Laatste update: 24 juli 2020, 16:10

Eind mei 2020 is de natuurvriendelijke oever in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven in Schiedam opgeleverd. Er zijn nog plannen om een plasticvanger te plaatsen, tegen vervuiling van afval uit het water.

De oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven is veranderd van een zeer steile helling met stenen tot een glooiende natuurvriendelijke oever.

Uniek landschap

Door de aanleg van een oever komt er meer groen langs de Nieuwe Maas. Er ontstaat een aantrekkelijk, uniek landschap en een beter leefgebied voor planten en dieren, zowel op het land als in het water. Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam werken samen om het getijdenpark te realiseren, beheren en onderhouden. In deze samenwerking neemt de gemeente Schiedam het voortouw.

Plaatsing plasticvanger

Om de oever te beschermen tegen afval uit het water, zijn er plannen om een plasticvanger te plaatsen. Rene Alberts, projectleider van gemeente Schiedam: ‘Nu de natuurvriendelijke oever en het getijdenpark bijna klaar zijn, verschuift onze focus naar beheer, onderhoud en drijfvuil.’

De eerste ideeën voor het afvangen van drijfvuil en plastic in de Wilhelminahaven waren er al in 2016. Tot nu toe lag de focus van de gemeente en Rijkswaterstaat met name op de aanleg van het getijdenpark. Dat is niet zonder reden, aldus Alberts: ‘Pas nu het getijdenpark bijna af is, zien we hoe de afvalstromen zich gedragen. Wat blijkt: er blijft inderdaad allerlei rotzooi achter. We verwachtten dit al in één hoek, die recht op de windrichting staat. Op een andere plek zit een bocht in de oever, ook daar hoopt het afval zich op. Dat wisten we vooraf niet. Doordat we nu zien waar het afval zich concentreert, kunnen we het ontwerp van de plasticvanger nog aanpassen.’

Afval in de fuik

‘In de volksmond gaat het al snel over een “plasticvanger”, maar die naam dekt de lading niet helemaal. Het systeem vangt al het drijvende afval op. Grotere stukken plastic, zoals verpakkingen of lege flesjes, maar ook kleine deeltjes die bijvoorbeeld tijdens het productieproces in een fabriek in het water terechtkomen’, legt Alberts uit.

‘Het is de bedoeling dat de vanger op de plek komt te liggen waar het afval zich nu ook ophoopt. De vanger werkt als een soort fuik: het afval kan er wel in, maar er niet meer uit. In een vanger past zo’n 12 m3 afval, dat zijn zo’n 50 huisvuilcontainers, voordat hij geleegd moet worden.’

Aansluiting plasticvanger op schip zeekadetten

Het is de bedoeling dat de plasticvanger voor de oever komt te liggen. Over een lengte van 180 m worden palen in het water geplaatst, met daartussen schermen. De schermen steken boven het water uit, maar reiken ook tot 1 m onder water. Alberts: ‘Zo vangen we al het afval op dat wordt meegevoerd.’

De gehele natuurvriendelijke oever is zo’n 360 m lang. ‘Door de permanente ligplaats van het schip van de zeekadetten en de vaarbewegingen rondom dat schip, kunnen we daar geen plasticvanger plaatsen. We bekijken of we de schermen kunnen laten aansluiten op het schip, zodat afval dat daarlangs drijft ook in de fuik terechtkomt.’ De projectleider verwacht dat de plasticvanger uiterlijk in het najaar 2020 in gebruik wordt genomen.

Ervaring opdoen

De periode daarna wordt nog best spannend, vertelt hij. ‘Er zijn over de hele wereld pilots op het gebied van plastic uit water winnen, maar we hebben natuurlijk nog geen ervaring met dit systeem op juist deze plek. We weten dan ook niet precies hoe het systeem zich houdt bij een storm, waar we er steeds meer van krijgen. Dat is dus afwachten.’

Schone oever en betere waterkwaliteit

Het plaatsen van de plasticvanger en het afvoeren van het afval is bovendien kostbaarder dan het reguliere oeveronderhoud. Regulier onderhoud betekent dat een werkploeg enkele keren per jaar naar de oever gaat om zwerfafval op te ruimen.

Dat heeft natuurlijk niet hetzelfde effect als een plasticvanger die continu aan het werk is. Projectleider Alberts: ‘De gemeente wil voorkomen dat afval op de oever blijft liggen of in het riet terechtkomt. Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas verbeteren door rotzooi uit het water te halen. Met de plasticvanger werken we mee aan beide doelen.’

Meer nieuws Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord