Proef socialmediaberichten Spijkenisserbrug van start; 10 februari 2020

Nieuwsbericht

Proef socialmediaberichten Spijkenisserbrug van start; 10 februari 2020

Gepubliceerd op: 7 februari 2020

Vanaf maandag 10 februari 2020 start Rijkswaterstaat met een proef om berichten via social media te verzenden bij stremmingen van de Spijkenisserbrug.

Deze berichten zijn bedoeld voor jongeren, scholieren in het bijzonder, die over de Spijkenisserbrug fietsen. Zij krijgen de berichten via social media op hun telefoon te zien als de brug onverwacht is uitgevallen door een storing of aanrijding met een slagboom. Dit bericht linkt door naar een website met verder reisadvies.

Ook als de brug weer beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd. Via de al bestaande gratis sms-service verstuurt Rijkswaterstaat bij uitval algemene berichten naar een grote diverse groep. Het doel van de socialmediaproef is om te onderzoeken of er een specifieke doelgroep kan worden bereikt en of deze gerichter kan worden geïnformeerd over de uitval en reisalternatieven.

Hoe ziet de proef bij de Spijkenisserbrug eruit?

De proef richt zich op jongeren die zich op of in de buurt van de Spijkenisserbrug bevinden of daar recent zijn geweest en op jongeren uit Hoogvliet en Spijkenisse. Zij kunnen een bericht te zien krijgen op socialmediakanalen als Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube en/of TikTok. Dit bericht verwijst door naar een website met informatie over alternatieven. Het bijzondere aan de proef is dat aanmelden niet nodig is, maar dat de informatie ‘vanzelf’ naar de doelgroep toe komt via socialmediakanalen die jongeren vaak gebruiken.

De proef duurt tot en met zondag 26 april 2020. Nog tijdens de proef evalueren we of de berichten de juiste doelgroep bereiken of dat er nog aanvullende acties nodig zijn. In totaal worden er in deze periode maximaal 5 keer 1 à 2 berichten geplaatst.

Privacybescherming

De proef wordt uitgevoerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Verkeersveiligheid

De berichten zullen geen geluid of trilling veroorzaken om afleiding tijdens het fietsen te voorkomen.

Proef voor automobilisten Spijkenisserbrug

Naast deze proef voor fietsende jongeren is er, in samenwerking met de gemeente Nissewaard en het Havenbedrijf, op 22 januari 2020 ook een proef van een half jaar gestart voor automobilisten. Met een brugopeningsvoorspeller voor de Botlekbrug en Spijkenisserbrug willen we de informatievoorziening verbeteren voor automobilisten die deze bruggen gebruiken.

De brugopeningsvoorspeller voorspelt de openingen van de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug aan de hand van het scheepvaartverkeer dat richting de bruggen vaart. De voorspellingen van de openingstijden van beide bruggen worden weergegeven op de dynamische routeinformatiepanelen (drips) langs de weg. De betrouwbaarheid van deze voorspellingen is nog niet optimaal. Dit komt bijvoorbeeld omdat schepen onverwacht een andere route kiezen of niet in beeld zijn omdat ze geen transponder hebben. Tijdens de proef werken we eraan om de betrouwbaarheid van de voorspellingen verder te verhogen.