Inloopbijeenkomst A2 wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide; 14 januari 2020 in Roosteren

Nieuwsbericht

Inloopbijeenkomst A2 wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide; 14 januari 2020 in Roosteren

Gepubliceerd op: 7 januari 2020 - Laatste update: 7 januari 2020, 09:37

De snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 km verbreed van 2x2 met spitsstroken, naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Viaducten over de weg worden waar nodig vervangen, langs de weg komt een Parkway en er komen 3 grote faunapassages.

Rijkswaterstaat nodigt geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 14 januari 2020 tussen 18.00 uur en 20.30 uur in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29). U bent van harte welkom.

Wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Eind 2019 is het tracébesluit door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ondertekend, daarmee is Rijkswaterstaat een stap verder in de realisatie van dit project. Het tracébesluit beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit kunnen beroep instellen tegen het tracébesluit. De beroepsperiode loopt tot en met 30 januari 2020.

Inloopbijeenkomst A2 Het Vonderen - Kerensheide

Tijdens de beroepsfase van het tracébesluit wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze informatieavond vindt plaats op 14 januari 2020. Rijkswaterstaat, Arcadis en leden van het Buurtenplatform informeren tijdens de inloopbijeenkomst geïnteresseerden over het tracébesluit, de bijbehorende onderzoeken, het wegontwerp, landschappelijke inpassing en (geluid)maatregelen. Tevens kunt u vragen stellen over de grondverwerving.

Wijzigingen wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Rijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: de provincie Limburg, het Waterschap Limburg, gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, het A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Dit heeft tot diverse aanpassingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit geleid. Door hen vroegtijdig te betrekken, hebben we zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Aanpassingen ten opzichte van ontwerptracébesluit

In het tracébesluit is met recente verkeerscijfers rekening gehouden en zijn naar aanleiding van zienswijzen waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Met de nieuwe verkeerscijfers is ook het geluidonderzoek geactualiseerd: er komt daardoor een 3 m hoog scherm ter hoogte van de Loperweg te Echt, een 2 m hoog en bijna 2 km lang geluidscherm voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar. Viaduct Gebroek wordt gesloopt en nieuw teruggebouwd als verbinding voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer kan geen gebruik meer maken van het viaduct. De afwikkelingscapaciteit van de kruispunten van aansluiting Born is vergroot en op de afrit vanuit de richting Maastricht zijn de voorsorteervakken voor het oostelijk kruispunt met de N294/Urmonderbaan verlengd.

Uit ecologisch onderzoek naar de eventuele gevolgen van stikstof is gebleken dat de wegverbreding geen significant negatief effect heeft op de aanwezige natuurwaarden van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Met dit getekende tracébesluit kan nu de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project.

Meer informatie A2 Het Vonderen - Kerensheide

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.