Gewichtsbeperking en inhaalverbod vrachtwagens en bussen op A44

Nieuwsbericht

Gewichtsbeperking en inhaalverbod vrachtwagens en bussen op A44

Gepubliceerd op: 28 januari 2020 - Laatste update: 28 januari 2020, 11:40

Op 3 bruggen en een viaduct in de snelweg A44 gaat vanaf 3 februari 2020 een gewichtsbeperking en een inhaalverbod gelden voor vrachtwagens en bussen. Ze dateren uit de jaren 30 van de vorige eeuw en hebben te lijden gehad onder het toegenomen zwaardere (vracht)verkeer.

Met deze maatregelen wordt voorkomen dat er gelijktijdig 2 zware voertuigen (vrachtwagens en bussen) naast elkaar over de bruggen heen rijden, én er te zwaar verkeer overheen gaat. Zo worden ze minder belast en blijven de bruggen en viaduct veilig beschikbaar voor het verkeer, totdat ze gerenoveerd dan wel vervangen worden.

Het gaat om de bruggen bij de Lisserweg en de Hoofdvaart, de Kaagbruggen en het Spoorviaduct tussen Den Haag en Amsterdam.

Beperkte hinder A44

De verwachting is dat de verkeersmaatregelen beperkte verkeershinder opleveren. Om de doorstroming op de weg te bevorderen, geldt er tijdens de spits op de gehele snelweg A44 een inhaalverbod voor vrachtverkeer. De gewichtsbeperking geldt voor zwaar transport van boven de 100 ton. Zij kunnen geen gebruik meer maken van de A44.