Aangepaste bedientijden drietal bruggen

Nieuwsbericht

Aangepaste bedientijden drietal bruggen

Gepubliceerd op: 27 januari 2020

Rijkswaterstaat past de openingstijden van de Haringvlietbrug en de brug over de Volkeraksluizen aan. Dit heeft een gunstig effect op de doorstroming van het autoverkeer op dit deel van de snelweg A29.

Rijkswaterstaat brengt ook de aanmeldtijd voor de bediening van deze bruggen én de Algerabrug terug naar 2 uur. Dit is gunstig voor het scheepvaartverkeer.

Nieuwe bedientijden Haringvlietbrug

Uit onderzoek blijkt dat het niet-openen van de Haringvlietbrug in de middag van 15.30-15.45 uur tijdens het recreatieseizoen (1 april tot en met 31 oktober) een vermindering van de files en een verbetering van de verkeersveiligheid betekent. Daarnaast wordt de eerste ochtendopening in het recreatieseizoen een half uur verschoven van 09.30 naar 10.00 uur. Ook dit is naar verwachting een verbetering voor de ochtendspits.

Om de nadelen van het vervallen van de middagbrugopening voor de recreatievaart te beperken, is de brugopening van 18.30 uur in het gehele vaarseizoen vervroegd naar 18.00 uur. Rijkswaterstaat monitort of dit niet te veel nadeel oplevert voor de afloop van de avondspits. Daarnaast is het bedieningsschema eenduidiger gemaakt: op elk heel uur vanaf 10.00 tot en met 21.00 uur een draai, behalve dus tussen 15.00 en 18.00 uur. Daarnaast is de aanvraagtijd voor brugopeningen terug gebracht van 4 naar 2 uur.

Rijkswaterstaat is van mening dat het aangepaste bedieningsregime voor nu recht doet aan zowel de belangen van het wegverkeer als aan die van de recreatievaart. Het nieuwe bedieningsschema gaat effectief per 1 februari 2020 in, al zullen de meeste wijzigingen pas vanaf 1 april echt zichtbaar zijn.

Nieuwe bedientijden brug over Volkeraksluizen

Rijkswaterstaat heeft gelijktijdig met het aanpassen van de openingstijden van de Haringvlietbrug, ook de openingstijden van de brug over de Volkeraksluizen aangepast om ook daar de doorstroming te garanderen. De brug over de Volkeraksluizen ligt op korte afstand van de Haringvlietbrug op de snelweg A29. Deze brug wordt vanaf 1 februari tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur niet geopend voor de scheepvaart zodat het wegverkeer op deze tijden ongehinderd gebruik kan maken van de A29. Dit geldt gedurende het hele jaar.

Aanmeldtijd bediening Algerabrug teruggebracht naar 2 uur

Vanaf 31 januari 2020 wordt de aanvraagtijd voor bediening van de Algerabrug teruggebracht van 4 naar 2 uur van tevoren. Daarmee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de binnenvaartsector. Door het halveren van de aanmeldtijd hoopt Rijkswaterstaat dat schippers en verladers efficiënter kunnen werken.

Schippers moeten van tevoren een opening voor de Algerabrug aanvragen. Nu de aanmeldtijd is gehalveerd, kan het laadproces gemakkelijker worden afgestemd op een brugopening en hoeft er minder ver vooruit te worden gepland op de terminals en bij de verladers. Zo voorkomen we dat een laadproces vroegtijdig moet worden afgebroken om het afgesproken tijdstip van de brugopening te halen. Voor de weggebruiker leidt dit niet tot veranderingen.

Speciale bedientijden Algerabrug

Voor de Algerabrug gelden speciale bedientijden omdat er met name in de ochtend- en avondspits veel verkeer over de brug gaat. Daarom kan er niet worden bediend tijdens de spitsuren in de ochtend (06.45-09.00 uur) en de avond (15.30-18.30 uur). Ook in de aanloop naar de spitsen toe, vroeg in de ochtend tussen 06.00 en 06.45 uur, maar ook net ná de avondspits tussen 18.30 en 20.00 uur, zijn openingen alleen op aanvraag mogelijk vanwege het veelvuldig gebruik van de brug door wegverkeer.

Programma Beter Bediend

Deze verbetering bij de Algerabrug voor schippers en verladers maakt onderdeel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werken we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening. In 2020 worden ook verbeteringen verwacht op de trajecten Roggebotsluis-Nijkersluis, Den Oever-Enkhuizen en de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD).

Meer informatie openingstijden bruggen

Meer informatie en alle openingstijden zijn vanaf 1 februari 2020 te vinden op de website Vaarweginformatie.