Werk van de vletterlieden bij zeesluis IJmuiden gaat altijd door

Interview

Werk van de vletterlieden bij zeesluis IJmuiden gaat altijd door

Gepubliceerd op: 19 december 2019, 12:08 - Laatste update: 19 december 2019, 12:09

De vletterlieden zijn van groot belang bij het sluizencomplex in IJmuiden. Ze zijn 24/7 in de weer in en rondom de havens en sluizen. Ondanks alle werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis, gaan zij gewoon door met hun werk bij de bestaande sluizen. Wel met een paar goede afspraken op zak om het werk veilig te kunnen blijven uitvoeren.

Elke dag zijn ze in touw. Ze maken schepen vast en los, begeleiden deze van de ene naar de andere plek in de haven en leveren nog vele andere diensten. Ze brengen bijvoorbeeld bemanning of duikers naar de schepen of leveren pakketjes. Ook verzorgen ze personenvervoer binnen de haven en de proviandvoorziening van schepen op de ankerplaats.

Werken in ploegen bij zeesluis IJmuiden

De vletterlieden, ofwel bootmannen, zijn van alle markten thuis. 'Ook in het geval van calamiteiten staan we voor de schippers klaar. Dan plaatsen we bijvoorbeeld olieschermen', vertelt bootman Raymond Goed, die ook secretaris en penningmeester is van het Corps Van Vletterlieden IJmuiden. Het Corps is een v.o.f. van 49 zelfstandigen, die werken in 5 ploegen van circa 10 personen. Steeds is er een ploeg aan het werk en een ploeg oproepbaar. 'Dat betekent dat we in 15 minuten bij het haven- en sluizencomplex moeten kunnen zijn', aldus Goed.

Port of Amsterdam

De IJmuidense vletterlieden werken in het havengebied IJmond en het Noordzeekanaal tot 12 mijl buitengaats IJmuiden. Het sluizencomplex IJmuiden valt daar ook onder. Daarom werken de vletterlieden, maar ook de loodsen en de sleepboten nauw samen met de Port of Amsterdam. 'Port of Amsterdam zorgt voor een dynamische sluisplanning, waardoor wij precies weten hoe laat de schepen komen aanvaren. Ook communiceren zij met ons over veranderingen, geplande vergaderingen, enzovoort. Dat staat allemaal in een online programma (HAMIS) dat ze steeds actueel houden. Zo blijven we van alles precies op de hoogte.'

Snel aanmeren

Wat het werk van de vletterlieden in IJmuiden speciaal maakt, zijn de sluizen, vindt Goed. 'Wij brengen zelf de hiewlijn - dit is de werplijn - aan boord, waardoor wij de trossen naar de wal kunnen halen. Dit werkt sneller en efficiënter dan als de bemanning hieuwlijnen naar ons moet gooien’, aldus Goed.

Veiligheid bij bouw zeesluis

Dat Goed straks op het terrein van de grootste zeesluis ter wereld komt werken, vindt hij wel bijzonder. 'Hoewel de beleving en de dynamiek veranderen door de grotere sluis, blijft ons werk hetzelfde. Maar met name door de werkzaamheden is onze werkruimte aan de zuidzijde van de Noordersluis een stuk smaller. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij ons werk veilig kunnen blijven doen tijdens de bouw. Daarom hebben voor aanvang van de bouwwerkzaamheden afspraken met Rijkswaterstaat en aannemer OpenIJ gemaakt. Zo zijn er om de 20 m vluchthekken geplaatst en staan er om de 20 m halfcontainers waarachter we kunnen schuilen als de trossen breken.'

Ontheffing

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de sluis is het sluizencomplex om veiligheidsredenen afgesloten voor verkeer. De vletterlieden hebben hiervoor een ontheffingsvergunning. 'Het is voor ons werk essentieel om over de sluizen heen en weer te kunnen rijden', verklaart Goed. 'En het werk van de vletterlieden gaat immers altijd door.'

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis