Rijkswaterstaat gunt doortrekken A15 en verbreding A12 en A15 in regio Arnhem-Nijmegen aan GelreGroen

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt doortrekken A15 en verbreding A12 en A15 in regio Arnhem-Nijmegen aan GelreGroen

Gepubliceerd op: 24 december 2019, 15:10 - Laatste update: 24 december 2019, 15:13

Rijkswaterstaat heeft het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) definitief gegund aan het consortium GelreGroen. Dit consortium wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en financieren (DBFM) van het doortrekken van de snelweg A15 en verbreding van de A12 en A15 in de regio Arnhem-Nijmegen.

Na realisatie is GelreGroen ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. De bouw start naar verwachting eind 2020 en eind 2024 is het gehele project gereed. GelreGroen is een consortium van Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en John Laing. Bij de realisatie en het onderhoud werkt GelreGroen samen met Van Oord. De naam GelreGroen refereert aan een natuurinclusief ontwerp van deze nieuwe wegverbinding, waarbij Groen staat voor zorgzaamheid richting de omgeving met als doel tevreden bewoners, natuurorganisaties, weggebruikers en bestuurlijke stakeholders.

Aanbesteding

Rijkswaterstaat selecteerde op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. De plannen van de marktpartijen zijn beoordeeld op de criteria duurzaamheid, risicobeheersing en beperken van de verkeershinder.

Contractmanager Miranda Maarssen van Rijkswaterstaat: ‘De aanbieding van GelreGroen is voor mij een prachtig resultaat van de wijze waarop we de dialoog met de markt hebben gevoerd. Openheid en samenwerking stonden hierbij centraal. Ik ben blij dat GelreGroen zo invulling heeft durven geven aan de dialoog. Samen met een zeer goed kwalitatief plan en een gezonde en robuuste bieding geeft het mij dan ook veel vertrouwen in het vervolg.’

Tenderdirecteur Edwin Timmer van GelreGroen: ‘In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij in een open dialoog samen met Rijkswaterstaat toegewerkt naar een uitstekende basis voor de komende jaren. We hebben gekozen voor de naam GelreGroen, niet een alledaagse naam voor een consortium dat een infraproject gaat realiseren. We staan echter voor een duurzaam ontwerp en een realisatie met minimale hinder en met respect voor de omgeving. We willen niet alleen nieuwe infrastructuur realiseren, maar geven ook veel aandacht aan natuur. We gaan natuurinclusief ontwerpen, waardoor natuur meer ruimte krijgt in het project. Een voorbeeld hiervan is de brug over het Pannerdensch Kanaal, die ingebouwde nestkasten voor zwaluwen krijgt. En we gaan kansen creëren voor nieuwe, extra natuur, zoals de aanleg van extra ecopassages.’

Planning A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

Op dit moment wacht Rijkswaterstaat op een zittingsdatum voor de behandeling van het Tracébesluit ViA15 door de Raad van State. Om geen onnodige vertraging op te lopen, is Rijkswaterstaat vooruitlopend op een uitspraak van de Raad van State begonnen met de aanbesteding van het project. Op deze manier kan na een positieve uitspraak snel worden begonnen met de bouw van de nieuwe A15 en verbreding van de A12 en A15. De verwachting is dat eind 2020 de uitvoering van start kan gaan. Eind januari wordt het DBFM-contract ondertekend en kan GelreGroen van start gaan met het ontwerpproces. Vooruitlopend op de bouw gaan GelreGroen en Rijkswaterstaat nog voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

Project ViA15 oplossing voor files

Dagelijks staan er files op de A12, A50, de A325 en de N325 (Pleijroute). Provincie Gelderland en het Rijk werken daarom in het project ViA15 samen aan een robuuste oplossing voor de verkeerssituatie in de regio Arnhem-Nijmegen. Het project ViA15 omvat de doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het nieuwe stuk A15 kruist het Pannerdensch Kanaal met een circa 2,5 km lange brug en wordt ter hoogte van Groessen/Helhoek over een lengte van circa 3,5 km verdiept aangelegd.

Verder komen er extra rijstroken op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk en op de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen. Met het doortrekken en aansluiten van de A15 op de bestaande A12 ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. De uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Meer informatie is te vinden op de projectpagina A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15).