Werkzaamheden N31-A31 knooppunt Zurich-Franeker; 9-13 november 2019

Werkzaamheden

Werkzaamheden N31-A31 knooppunt Zurich-Franeker; 9-13 november 2019

Gepubliceerd op: 8 november 2019, 16:08 - Laatste update: 8 november 2019, 16:07

Rijkswaterstaat voert in de periode van zaterdagochtend 9 tot woensdagochtend 13 november 2019 grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de autoweg N31 en de snelweg A31 tussen knooppunt Zurich en Franeker.

Daarbij wordt onder andere de Slachtetille-voetgangersbrug tijdelijk verwijderd voor onderhoud. Gedurende de werkzaamheden is de snelweg A31 tussen Harlingen-Havens (19) en Franeker (20) in de richting van Leeuwarden afgesloten voor het verkeer. Daarnaast is de A31-N31 tussen Franeker (20) en Kimswerd (16) in de richting van de Afsluitdijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Als gevolg hiervan dienen weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingen A31/N31

Van zaterdagochtend 9 november 03.00 uur tot zondagochtend 10 november 08.00 uur vinden de volgende afsluitingen plaats:

  • afsluiting van de A31 voor het verkeer in de richting van Leeuwarden tussen de toerit Harlingen-Havens (19) en de afrit Franeker (20)
  • afsluiting van de A31-N31 voor het verkeer in de richting van de Afsluitdijk tussen de toerit Franeker (20) en de afrit Kimswerd (16)

Van maandagochtend 11 november 06.00 uur tot woensdagochtend 13 november 06.00 uur vindt de volgende afsluiting plaats:

  • afsluiting van de verbindingsweg in het knooppunt Zurich tussen de autoweg N31 uit de richting Harlingen en de snelweg A7 in de richting van Joure

Omleidingsroutes wegwerkzaamheden A31/N31

Het verkeer wordt omgeleid via de N359 en de N384. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderhoud Slachtetillebrug

De Slachtetillebrug, de voetgangersbrug over de A31, is onderdeel van de Slachtedyk. Dit is een oude route door het gebied met grote cultuurhistorische- en landschappelijke waarde die door het Fryske Gea wordt beschermd. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan deze brug. Dat doen we door de brug volledig te verwijderen, zodat het werk aan de brug veilig in een werkplaats kan worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 wordt de A31 nog een keer gestremd om de brug terug te plaatsen. Voetgangers kunnen in de tussenliggende periode gebruik maken van de fietstunnel Getswerderdyk, ten oosten van de Slachtetillebrug.

Onderhoudswerkzaamheden auto- en snelwegen

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Meer informatie wegwerkzaamheden A31/N31

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).