Onderhoud bermen A28 tussen Harderwijk en Wezep woensdag 20 november 2019 van start

Werkzaamheden

Onderhoud bermen A28 tussen Harderwijk en Wezep woensdag 20 november 2019 van start

Gepubliceerd op: 13 november 2019, 17:06 - Laatste update: 13 november 2019, 17:15

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit langs de bermen van de snelweg A28 tussen Harderwijk en Wezep. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats. Er is geen hinder voor het verkeer.

Verkeersveiligheid A28

Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen van de snelweg A28 opnieuw ingericht. Hierbij worden obstakels verwijderd en wordt geleiderail geplaatst.

Werkzaamheden A28

Rijkswaterstaat start 20 november 2019 met de werkzaamheden in de middenberm. Aan beide kanten van de middenberm wordt over de gehele lengte geleiderail geplaatst en waar nodig vervangen. Achter deze geleiderail komt een uitbuig- en vluchtzone van 2 m. De bomen en obstakels binnen deze 2 m worden verwijderd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio december 2019 zijn afgerond.

Medio januari 2020 starten de werkzaamheden in de buitenbermen. Bomen en andere obstakels die binnen een afstand van 13 m naast de snelweg bij botsing een gevaar kunnen opleveren, worden verwijderd. De werkzaamheden lopen tot uiterlijk 15 maart 2019.

Compensatie groenverwijdering A28

Voor de werkzaamheden is een zorgvuldige afweging tussen veiligheid en natuurvriendelijk beheer gemaakt. Rijkswaterstaat registreert tijdens de werkzaamheden zorgvuldig het groen waarvoor een compensatieplicht geldt en binnen 3 jaar zorgt Rijkswaterstaat voor compensatie binnen het eigen beheergebied of waar nodig daar buiten.

Brandcorridor A28

De werkzaamheden voor het maken van een brandcorridor langs de A28 zijn uitgesteld. Alle partijen vinden brandveiligheid belangrijk. Om hieraan invulling te geven, volgt nader overleg met gemeenten, provincie en veiligheidsregio.

Overlast werkzaamheden A28

De werkzaamheden aan de middenberm worden uitgevoerd tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Het zagen en verwerken van de bomen kan leiden tot geluidshinder in de directe omgeving. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. De werkzaamheden aan de buitenberm starten medio januari 2020 en lopen door tot uiterlijk 15 maart 2020.

Meer informatie werkzaamheden A28

Voor meer informatie kunt u bellen bel met de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur).