Nederland en Nordrhein-Westfalen blijven samenwerken op gebied van hoogwaterveiligheid

Nieuwsbericht

Nederland en Nordrhein-Westfalen blijven samenwerken op gebied van hoogwaterveiligheid

Gepubliceerd op: 5 juli 2019, 13:36 - Laatste update: 5 juli 2019, 15:03

Nordrhein-Westfalen en Nederland blijven samenwerken op het gebied van hoogwaterveiligheid in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Dat is de uitkomst van de Duits-Nederlandse conferentie ‘Water zonder grenzen/Wasser ohne Grenzen’, een internationale hoogwaterconferentie die op 5 juli 2019 voor de zevende keer plaats vond.

Duits-Nederlandse hoogwaterconferentie

Partijen hebben hiertoe op de conferentie in de ochtend van 5 juli een vernieuwde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De conferentie zelf richt zich op actualiteiten van de grensoverschrijdende hoogwaterbescherming in het grensgebied tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Presentatie gezamenlijk onderzoek

Naast diverse workshops zijn de onderzoeksresultaten van de gezamenlijke studie ‘Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein’ gepresenteerd. Het onderzoek brengt de verschillen in de veiligheidsaanpak aan weerszijden van de grens in beeld en de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s. Uit de studie blijkt dat beide landen actief werken aan de bescherming tegen overstromingen en dat beide landen van elkaar afhankelijk zijn ten aanzien van hoogwaterbescherming. Dit vraagt om het continueren van de samenwerking.

Gemeenschappelijk belang

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst herbevestigen partijen het gemeenschappelijke belang van het voortzetten van de grensoverschrijdende samenwerking naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. De samenwerkende partners zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming van Nordrhein-Westfalen, de Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V, de provincie Gelderland en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland.

Samenwerking Nederland en Duitsland

Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan hoogwaterbescherming in het gezamenlijke grensgebied. Hierin participeren van beide landen de ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten die zijn betrokken bij het waterbeheer en het beheer van de waterkeringen. De samenwerking richt zich op kennisuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en het afstemmen van beleid. Vanuit dit perspectief is door de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser onderzoek gedaan naar de overstromingsrisico’s in het grensgebied.