'De snelweg A2 is de levensader van Zuid-Limburg.'

Interview

'De snelweg A2 is de levensader van Zuid-Limburg.'

Gepubliceerd op: 20 juni 2019

Stein is een fijne gemeente om te wonen en te werken. Bovendien zijn de kernen goed bereikbaar, mede dankzij de snelwegen A2 en A76. Danny Hendrix kan het beamen. Niet alleen als geboren en getogen inwoner, maar ook als wethouder fysieke leefomgeving.

Die leefbaarheid en bereikbaarheid wil de gemeente graag behouden en versterken. Hendrix is ervan overtuigd dat de verbrede snelweg A2 tussen Vonderen en Kerensheide zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Stein.

Stein ligt pal aan knooppunt Kerensheide en wordt omsloten door de snelweg A2 en de snelweg A76. Wie richting noorden of zuiden reist, is vlug op de snelweg. Die goede bereikbaarheid heeft echter ook een keerzijde. 'De unieke geografische ligging vraagt om concessies van onze inwoners', aldus wethouder Danny Hendrix. 'De mensen hebben in dit dichtbevolkte gebied vooral last van het geluid van de A76 en fijnstof van de A2. Als gemeente willen we zorgen voor een goede balans tussen de bereikbaarheid, economische ontwikkeling en het leefklimaat.'

Gezamenlijke betrokkenheid

Hendrix werkt elke dag aan slimme mobiliteit en een nóg verkeersveiliger Stein. Dat Rijkswaterstaat de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide aanpakt, draagt daar volgens hem ook aan bij. 'De verbreding van de A2 is noodzakelijk. Wanneer het verkeer beter kan doorstromen, ontstaat minder file en hebben we minder last van uitlaatgassen. Onze inwoners vinden de A2 nu een grote fijnstofbron.'

'Daarom besloten ze vanuit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) om de hoeveelheid fijnstof te meten. Samen met onze Regionale Uitvoeringsdienst hebben ze meetpunten geplaatst rond hun woningen. Een ander speerpunt van het DOP is de aanleg van extra groen langs de A2 bij de geplande woningbouw nabij Urmond. Zulke burgerinitiatieven juichen wij toe. Want juist dankzij die betrokkenheid kunnen gemeente en inwoners sámen Stein aantrekkelijk(er) maken en houden.'

Lokale wegen optimaliseren

Het lokale wegennet zal meeliften op de verbreding van de snelweg A2. 'We willen onze wegen graag optimaliseren', vertelt Hendrix. 'Zodoende kunnen toeristen onze mooie Maasvallei makkelijker bereiken. En vrachtverkeer rijdt vanaf de A2 sneller en veiliger naar de haven. In die route gaan we 6 miljoen investeren: er komen rotondes, fietspaden en aparte stroken voor doorgaand vrachtverkeer.'

'Zo houden we de grote wagens uit de dorpskern. De werkzaamheden aan de lokale wegen starten dit jaar na de bouwvak. In feite lopen we dus vooruit op de verbreding van de A2 die waarschijnlijk in 2022 start. Het zou mooi zijn als dat eerder zou kunnen, want de verbreding is hoognodig. De A2 is tenslotte van groot belang voor wonen en werken in deze regio. Het is de levensader van Zuid-Limburg.'

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide