Opruimactie op de Rottums voor start broedseizoen

Nieuwsbericht

Opruimactie op de Rottums voor start broedseizoen

Gepubliceerd op: 27 februari 2019, 15:11 - Laatste update: 27 februari 2019, 15:13

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied ligt nog steeds aangespoelde lading uit het containerschip MSC Zoe.

De opruimactie wordt net voor de start van het broedseizoen gehouden. Naast een team van Rijkswaterstaat helpen ook Staatsbosbeheer, de Waddenunit en een aantal vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat mee met schoonmaken.

Eerder opruimacties

Al eerder gingen schoonmaakploegen aan de slag op de Rottums. Het opruimen gebeurde met een trekker en vooral met de hand. Compressoren, verpakkingsmateriaal, speelgoed en veel losse spullen werden verzameld. In totaal werden meer dan 50 big bags met afval uit dit beschermde natuurgebied gehaald.

Gezamenlijk beheer van de Rottums

De Rottums bestaan uit drie eilanden in de Waddenzee: Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes. Gebieden die ecologisch van groot belang zijn voor zeehonden, miljoenen trekvogels, vissen en bodemdieren. Rijkswaterstaat is eigenaar van de Rottums en werkt in het beheer samen met Staatsbosbeheer en de Waddenunit (ministerie van LNV).