Update: Twee containers van de MSC Zoe geborgen

Nieuwsbericht

Update: Twee containers van de MSC Zoe geborgen

Gepubliceerd op: 7 januari 2019, 22:51 - Laatste update: 7 januari 2019, 23:05

In opdracht van de rederij MSC zijn vandaag de eerste twee containers geborgen. Dat gebeurde ten noorden van Terschelling.

Het betrof twee kapotte containers zonder lading. Het ging hierbij om een onderzoek naar de sonarbeelden. Met de berging is geverifieerd dat de sonarbeelden een juiste weergave geven van de containers op de bodem. Dit is nodig zodat Rijkswaterstaat met betrokken partijen de komende dagen verdere plannen uit kan werken ten behoeve van de berging.

De berging kan nog niet starten vanwege de verwachte storm de komende dagen. Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, scheepvaart, zicht onder water, getijde en ligging.

Er zijn nu 19 containers aangespoeld, waarvan 18 in Nederland en één in Duitsland. Vandaag zijn twee containers geborgen. In de vaargeul zijn 220 containers gelokaliseerd. De overige 42 zijn nog niet gevonden. Hiernaar zal blijven worden gezocht.

Rijkswaterstaat heeft verder met de betrokken gemeenten afgesproken om hen te helpen bij hun claim richting de reder.

Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Fryslân opgeschaald naar GRIP 4. De Wet veiligheidsregio’s voorziet in een gecoördineerde aanpak bij crisisbeheersing en rampenbestrijding, waarbij bevelvoering aan de Voorzitter van de Veiligheidsregio toekomt bij bovenlokale rampen. Steeds meer gemeenten, ook die langs de Waddenkust van Friesland en Groningen, krijgen te maken met aangespoelde spullen uit de containers. Daarom heeft de Veiligheidsregio Fryslân besloten de coördinatie op te schalen naar GRIP 4 van de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP).

De veiligheidsregio Fryslân raadt vrijwilligers af om dinsdag op te komen ruimen langs de kustlijn. De storm en hoogwater maken dit te gevaarlijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân.