Windpark op Tweede Maasvlakte

Waarom

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en daarmee Rijkswaterstaat, wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn.
  • Het windturbinepark levert hier een forse bijdrage aan.
  • Zo beschikken we in 2023, 7 jaar eerder dan gepland, over 100% groene elektriciteit.

Hoe

22 onshore windturbines wekken samen 416 GWh groene stroom op

Op de harde en zachte zeewering van de Tweede Maasvlakte wordt een windpark gebouwd. Dit windpark, dat op eigen grond van Rijkswaterstaat staat, levert straks 25 jaar betaalbare en duurzaam opgewekte windenergie.

Met windpark ministerie van IenW klimaatneutraal in 2030

Het windpark op de Tweede Maasvlakte is onderdeel van de doelstelling om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2030 klimaatneutraal te maken. Ook helpt het met het doel om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. Daarnaast draagt dit park bij aan de doelen van het Klimaatakkoord. We verwachten dat het windpark in 2023 actief zal zijn.

Planning en aanpak

Eneco ontwikkelt het windpark op de Tweede Maasvlakte. In februari 2022 is begonnen met de bouw van de turbines op het strand en de dijk. De planning is dat het park eind 2022 klaar is, waarna het strand weer gebruikt kan worden. Op de website van Windpark Maasvlakte 2 staat meer informatie met een uitgebreide tijdslijn en eventuele hinder tijdens de realisatiefase.

Groene stroom op Windpark Tweede Maasvlakte

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor gaat Rijkswaterstaat elke tunnel, sluis en snelweg voorzien van groene stroom. Bekijk hoe we dat doen door middel van windmolenpark Tweede Maasvlakte.

VOICE-OVER: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor gaat Rijkswaterstaat elke tunnel, sluis en snelweg voorzien van groene stroom. Hoe doen we dat? Door heel veel op te wekken. En wel hier... (Langs de zee staan windturbines.) Op Windpark Maasvlakte 2. Dit gigantische windmolenpark bij de haven van Rotterdam opende afgelopen jaar. Het telt 22 windturbines. De grootste daarvan zijn 110 meter hoog. Dat is bijna even hoog als de Domtoren. De bladen van de turbines zijn maar liefst 73,65 meter lang. Vanaf 2023 wekken we hier groene stroom op. Veel groene stroom. Genoeg voor 3,8 miljard uur bingewatchen of 27,7 miljard zelfgemaakte espresso's om daarvoor wakker te blijven. Of, iets relevanter voor ons, genoeg om onze 20 tunnels, 1.143 bruggen en 5.500 km snelweg te voorzien van stroom, en dan nog de helft over te hebben. Wat we niet gebruiken, leveren we door aan andere overheidspartijen. Zo slagen we niet alleen in óns energiedoel, maar helpen we ook nog eens andere partijen te verduurzamen. Koren op de molen, noemen we dat. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/windparktweedemaasvlakte. Windpark Maasvlakte 2 is gebouwd door Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.) RUSTIGE MUZIEK

Nieuws