DuboCalc

DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers voor het onderzoeken van varianten en het schrijven en beoordelen van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) aanbestedingen van Grond Weg en Waterbouw (GWW) werken.

Vervolgens rekent DuboCalc deze milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal: de Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Rijkswaterstaat gebruikt de MKI-waarde als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI-waarde scoren dan beter. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent vaak ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie.

Naast Rijkswaterstaat gebruiken ook andere opdrachtgevende partijen DuboCalc.

Werkwijze DuboCalc

Rijkswaterstaat gebruikt DuboCalc als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. Rijkswaterstaat vraagt dan om in te schrijven met een MKI-waarde.

Ook is het mogelijk om in een vroege ontwerpfase eenvoudig een MKI-berekening op te stellen. Kijk voor meer informatie over werken met DuboCalc ook op de website DuboCalc.

Ontwikkeling DuboCalc

De ontwikkeling van DuboCalc ligt in eigen beheer bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt hierin samen met leverancier Netcompany, die het beheer, onderhoud en het licentiebeheer van de applicatie uitvoert. Kijk voor meer informatie over ontwikkelingen rondom DuboCalc op de website DuboCalc.