DuboCalc

DuboCalc is een rekeninstrument dat hoort bij de Aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW). DuboCalc berekent de milieueffecten van materiaal, een bouwwerk- of bouwmethode. De hele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf de winning tot en met de sloop.

Vervolgens rekent DuboCalc deze milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal: de Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Rijkswaterstaat gebruikt de MKI-waarde als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI-waarde scoren dan beter. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent vaak ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie.

Werkwijze DuboCalc

Rijkswaterstaat gebruikt DuboCalc als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. Rijkswaterstaat vraagt dan om in te schrijven met een MKI-waarde. Kijk voor meer informatie over werken met DuboCalc ook op de website DuboCalc.

Ontwikkeling DuboCalc

De ontwikkeling van DuboCalc ligt in eigen beheer bij Rijkswaterstaat. Inmiddels passen andere opdracht gevende partijen ook DuboCalc toe. Het licentiebeheer berust nu bij Cenosco. In versie 6.0 zal de objectenbibliotheek beschikbaar zijn. Hiermee is het mogelijk om in een vroege ontwerpfase eenvoudig een MKI-berekening op te stellen (releasedatum voorjaar 2020).