Duurzame innovaties

Rijkswaterstaat biedt inschrijvers alle ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Dit door een oplossingsvrije uitvraag te doen via functionele specificaties. Bij duurzame innovaties gaat het veelal om de toepassing van innovatieve materialen, al of niet in combinatie met innovatieve constructies en/of innovatieve realisatiemethoden.

Rijkswaterstaat berekent met DuboCalc de milieuprestatie van deze innovatie. Voorwaarde is wel dat de opdrachtnemer en/of materialenleverancier eerst zorgt dat de milieugegevens van het innovatieve materiaal opgenomen is in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting NMD waar DuboCalc zijn milieudata uit betrekt. Tevens dient de inschrijver aan te tonen dat het innovatieve materiaal de juiste civieltechnische -, constructief technische – en veiligheidstechnische eigenschappen heeft.

Nationale milieudatabase

De Nationale Milieudatabase met LCA-gegevens wordt beheerd door de Stichting NMD. Op de website van de Nationale Milieudatabase zijn instructies te vinden hoe nieuwe milieugegevens van innovatieve materialen in deze database opgenomen kunnen worden. Wanneer de inschrijver een innovatieve uitvoeringswijze aanbiedt, geeft Rijkswaterstaat geen voordeel via EMVI, omdat dit voordeel al in de inschrijfprijs tot uiting komt.

Innovatie Test Centrum

Voor hulp bij het testen van marktkansen van duurzame innovaties in de grond- weg- en waterbouwsector kunnen ondernemers terecht bij het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat.