N50: verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid

N50: verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid

& Hoe

  • De N50 verbindt belangrijke economische regio’s in Overijssel en Flevoland.
  • De weg wordt steeds drukker waardoor het verkeer niet goed doorstroomt.
  • Het ontbreken van een rijbaanscheiding leidt tot minder veilige situaties.
  • Daarom verbreden we de weg en scheiden we de rijbanen.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Meer doelen en resultaten

verbreden huidige rijbaan met 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken, scheiden rijbanen met middenberm

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment zijn er geen werkzaamheden op dit traject. U ondervindt daarom geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2023
Eind 2021

Vaststellen tracébesluit

2022
  • Contractvoorbereiding en aanbesteding
  • Start werkzaamheden
2023

Openstelling traject

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook