Onderhoud wegen Oost-Nederland

Waarom

  • We voeren onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland.
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen.
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid.

Hoe

vervanging asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van vangrails en opnieuw aanbrengen van voegen

Projecten Oost-Nederland

N18: aanpassing kruisingen Zieuwentseweg-Richterslaan te Lichtenvoorde

In de N18, bij de kruising Zieuwentseweg, bouwen we een tunnel voor langzaam verkeer.

A12: Slim Reizen

Met het project A12: Slim Reizen stimuleren we reizigers om slim te reizen op de A12 Arnhem – Duitse grens en de omringende wegen.

A12: renovatie IJsselbruggen

De 2 stalen IJsselbruggen in de A12, waarover het verkeer in oostelijke richting Duitsland rijdt, zijn toe aan renovatie en versterking.

N35: Nijverdal - Wierden

De N35 Nijverdal - Wierden wordt een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met verkeershinder zoals wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2022

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws