Onderhoud wegen Oost-Nederland

Waarom

  • We voeren onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen.
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid.

Hoe

vervanging asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van vangrails en opnieuw aanbrengen van voegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met verkeershinder zoals wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2023
11 september - 15 september 2023

Onderhoudswerkzaamheden A50 tussen knooppunt Ewijk en Bankhoef

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's