Onderhoud wegen Oost-Nederland

Waarom

  • We voeren onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen.
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid.

Hoe

vervanging asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van vangrails en opnieuw aanbrengen van voegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met verkeershinder zoals wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2024
14 juni - 6 juli 2024

Vernieuwen asfalt A15 tussen Deil en Tiel-West

21 juni - 23 juni en 28 juni - 1 juli 2024

Vernieuwen asfalt A1 tussen Stroe en Barneveld

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina's