Onderhoud wegen Oost-Nederland

Onderhoud wegen Oost-Nederland

Waarom

  • We voeren onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland.
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen.
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid.
  • Op de N36 en A15 neemt Rijkswaterstaat extra veiligheidsmaatregelen.

Hoe

vervanging asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van geleiderails en opnieuw aanbrengen van voegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met verkeershinder zoals wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen. 

Wanneer

Gereed: 2020

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten rijkswegen Oost-Nederland

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's