Natuur en milieu

Natuur en milieu

Het (vaar)wegennetwerk van Nederland doorkruist meerdere natuurgebieden. Rijkswaterstaat neemt allerlei maatregelen om de natuur en het milieu te beschermen.

 • Verbeteren van luchtkwaliteit

  Rijkswaterstaat controleert regelmatig de luchtkwaliteit en werkt aan innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit langs het Rijkswegennet.
 • Verbinden van natuurgebieden

  Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Door ecoducten en wildtunnels aan te leggen, verbinden we deze gebieden weer met elkaar.
 • Bermbeheer

  Rijkswaterstaat beheert vele bermen en oevers die belangrijk zijn voor het functioneren van de wegen, kanalen en rivieren. Door efficiƫnt beheer en onderhoud blijven alle functies behouden.
 • Natuurcompensatie

  Als we bij wegenprojecten schade aan beschermde natuur niet kunnen voorkomen, moeten we de beschadigde natuur compenseren. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Vleermuizen zijn erg gevoelig voor licht. Vooral straatverlichting kan ze pijnlijk verblinden. Rijkswaterstaat heeft daarom speciale vleermuisvriendelijke verlichting laten ontwikkelen. Deze nieuwe verlichting hebben we geplaatst langs de A74: een wereldprimeur.