Zwerfafval

Als beheerder van de rijkswegen en -wateren willen we helpen Nederland schoon, veilig en toegankelijk te houden. Daarbij hebben we oog voor de leefomgeving. Zwerfafval is een probleem voor het milieu, kan leiden tot gevaarlijke situaties en is slecht voor de gezondheid. 

Monitoren en stimuleren gedragsverandering zwerfafval

Zwerfafval is afval dat mensen achterlaten op plekken waar het niet thuishoort, zoals langs wegen en in of bij wateren. Dit is een breed maatschappelijk probleem, waar we ons ook vanuit Rijkswaterstaat mee bezighouden.

We monitoren bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van zwerfafval op onze parkeerplaatsen langs snelwegen.

Negatieve gevolgen voor het milieu

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Daarnaast eten dieren het afval op of raken erin verstrikt.

Veel afval belandt ook in zee. Denk hierbij aan de zogeheten ‘plasticsoep’. Plastic verdwijnt nooit uit het milieu. Het breekt af in hele kleine stukjes (microplastics), maar vergaat niet. Deze kleine stukjes plastic kunnen via de bodem en het water in ons voedsel terechtkomen. Bovendien kan zwerfafval voor problemen zorgen voor de scheepvaart.

Afval: een groeiend probleem

Lilian Charpentier van Rijkswaterstaat gaat onverstoorbaar de strijd met zwerfafval aan en Botte Jellema kijkt met haar mee.

Samenwerking noodzakelijk voor aanpak zwerfafval

Om het gedeelde zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking van groot belang. Door organisaties en mensen actief te betrekken, voelen zij zich ook verantwoordelijk voor het probleem. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken we daarom mee aan verschillende initiatieven, waaronder Schone Rivieren.

Zwerfafval langs rijkswegen melden

Heeft u zwerfafval langs een snelweg of langs een van de rijkswateren gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002) of via onze socialmediakanalen. Wilt u zelf zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld via een actie bij de gemeente? Maak dan gebruik van de landelijke zwerfafvalophaalregeling (ZOR).

Meer informatie over zwerfafval

Op de website Afval circulair lees je meer over wat RWS doet aan zwerfafval in opdracht van IenW. We monitoren bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van zwerfafval in Nederland en adviseren gebiedsbeheerders hoe zij zwerfafval kunnen aanpakken.