Zwerfafval

Als beheerder van de rijkswegen en -wateren willen we helpen Nederland schoon, veilig en toegankelijk houden. Daarbij hebben we oog voor de leefomgeving. Zwerfafval is een probleem voor het milieu, kan leiden tot gevaarlijke situaties en is slecht voor de gezondheid. 

Monitoren en stimuleren gedragsverandering zwerfafval

Zwerfafval is afval dat mensen achterlaten op plekken waar het niet thuishoort, zoals langs wegen en in of bij wateren. Dit is een breed maatschappelijk probleem, waar we ons ook vanuit Rijkswaterstaat mee bezighouden.

We monitoren bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van zwerfafval op onze parkeerplaatsen langs snelwegen.

Negatieve gevolgen voor het milieu

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Daarnaast eten dieren het afval op of raken erin verstrikt.

Veel afval belandt ook in zee. Denk hierbij aan de zogeheten ‘plasticsoep’. Plastic verdwijnt nooit uit het milieu. Het breekt af in hele kleine stukjes (microplastics), maar vergaat niet. Deze kleine stukjes plastic kunnen via de bodem en het water in ons voedsel terechtkomen. Bovendien kan zwerfafval voor problemen zorgen voor de scheepvaart.

Samenwerking noodzakelijk voor aanpak zwerfafval

Om het gedeelde zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking van groot belang. Door organisaties en mensen actief te betrekken, voelen zij zich ook verantwoordelijk voor het probleem. Hierdoor groeit het bewustzijn en bereiken we meer mensen. We werken daarom mee aan verschillende initiatieven, waaronder Schone Rivieren.

Zwerfafval langs rijkswegen melden

Heeft u zwerfafval langs een snelweg of langs een van de rijkswateren gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002) of via onze social mediakanalen. Wilt u zelf zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld via een actie bij de gemeente? Maak dan gebruik van de landelijke zwerfafvalophaalregeling (ZOR).