Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Voor verbetering van de verkeersveiligheid op de autowegen N57 en N59, leggen we op 5 locaties nieuwe rotondes aan. Lees hieronder meer over de doelen en resultaten van dit project.

De rotondes komen bij Westenschouwen, Serooskerke en de aansluiting van de Zwaardweg op de autoweg N59. Ook fietsers gaan gebruikmaken van de rotondes. Op 2 locaties realiseren we fietstunnels, voor een veilige oversteek.

Locatie Westenschouwen

Bij Westenschouwen legden we in het voorjaar van 2021 2 enkelstrooksrotondes aan. De 1e bij de aansluiting met de Kraaijensteinweg. De 2e rotonde legden we aan bij de aansluiting met de Daleboutsweg.

Locatie Zwaardweg

Op de plaats waar de Zwaardweg aansluit op de N59 legden we in april 2022 een enkelstrooksrotonde aan.

Locatie Serooskerke

Bij Serooskerke leggen we 2 nieuwe rotondes, 2 fietstunnels en een nieuw wegvak aan. De plek waar de autowegen N57 en N59 elkaar ontmoeten, verleggen we ongeveer 750 m naar het westen. Hier komt een turborotonde met een fietstunnel. Bij de aansluiting van de Dammenweg met de Stoofweg leggen we een enkelstrooksrotonde met een fietstunnel aan. Tussen beide nieuwe rotondes leggen we een nieuwe weg aan. Op de huidige Stoofweg wordt de nieuwe maximumsnelheid 60 km/h. Wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd worden, is nog niet bekend.