N18: aanpassing kruisingen Zieuwentseweg-Richterslaan te Lichtenvoorde

Waarom

  • Met een tunnel in de N18 zorgen we voor een veiliger hoofdwegennet (Meer Veilig 3).
  • We verbeteren doorstroming op de N18.
  • Hiermee zorgen we voor een veilige verbinding voor langzaam verkeer.

Hoe

afsluiten kruising, aanleggen nieuwe verbinding, bouwen tunnel langzaam verkeer

Aanpassen kruisingen

We heffen het kruispunt N18-Zieuwentseweg op. Het kruispunt Richterslaan breiden we uit met een aansluiting op de Europaweg en een oversteek voor gemotoriseerd verkeer.

Fietstunnel in de N18

In de N18, ter hoogte van de kruising met de Zieuwentseweg, bouwen we een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer. En langs de aan te passen parallelweg (Europaweg) komt een vrijliggend fietspad. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid voor fietsers toe.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden leveren verkeershinder op. Om deze zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit. Zo heeft het werk minder impact op het verkeer en de doorstroming. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd tot maximaal 30 minuten. Dit is vooral tijdens de volledige afsluiting van de N18 nabij Lichtenvoorde, 2 weken in april 2023.

Wanneer

Klaar: eind juni 2023
Begin 2023

Start werkzaamheden

31 maart – 17 april 2023

Afsluiting N18 in beide richtingen voor doorgaand verkeer

Eind juni 2023

Einde werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de website van de gemeente Oost Gelre.

Nieuws