A67: verbeteren veiligheid en doorstroming Leenderheide - Zaarderheiken

Waarom

  • De A67 is een belangrijke snelweg in Zuid-Nederland. De weg speelt een grote rol in het goederenverkeer tussen Nederland, België en Duitsland. Ook rijdt er veel woon-werkverkeer tussen Geldrop en Eindhoven over de A67.
  • Deze drukte zal alleen maar toenemen door de groei van het verkeer en zorgt daarnaast regelmatig voor ongelukken en files.
  • Daarom is gekozen voor een unieke combinatie van 3 deelprojecten om de doorstroming en veiligheid van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken te verbeteren.

Hoe

verbreden A67 tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop, nemen van kleine infrastructurele maatregelen en inzetten van smart mobility-maatregelen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, de werkzaamheden voor de verbreding starten naar verwachting pas na openstelling van de A58 Tilburg - Eindhoven. Werkzaamheden van de kleine infrastructurele maatregelen kunnen lichte hinder opleveren. Meer informatie daarover volgt per maatregel die genomen wordt.

Wanneer

Klaar: onbekend
Nader te bepalen
  • Uitvoering overige kleine infrastructurele maatregelen
Nader te bepalen
  • Ontwerptracébesluit (OTB) structurele verbreding A67 Leenderheide-Geldrop
Nader te bepalen
  • Tracébesluit (TB) structurele verbreding A67 Leenderheide-Geldrop

Bekijk de hele planning

Uitspraak Raad van State

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging in besluitvorming en realisatie voor de A67 onvermijdelijk. Wat dit voor het traject A67 Leenderheide-Zaarderheiken gaat betekenen weten we nog niet. De stikstofaanpak is een complexe opgave.

De komende tijd staat in het teken van het uitwerken van deze opgave voor dit traject. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gebiedsproces, volgt de planning voor de A67.

Nieuws

Onderliggende pagina's