Project Geluidisolatie Schiphol (Progis)

Project Geluidisolatie Schiphol (Progis)

Om omwonenden van de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eelde te beschermen tegen geluid van overvliegende vliegtuigen, bracht de Nederlandse overheid bij meer dan 12.500 woningen, zorgcentra en scholen geluidwerende voorzieningen aan. Dit gebeurde tussen 1983 en 2012 onder de projectnaam Progis: Project Geluidisolatie Schiphol.

Woningen geïsoleerd door Progis

Woningen binnen een bepaald gebied zijn allemaal door Progis in beschouwing genomen. Een groot deel van de huiseigenaren nam deel aan het geluidisolatieproject en liet geluidwerende voorzieningen aanbrengen. Functioneert een voorziening minder? Dan kan een huiseigenaar mogelijk gebruik maken van de garantieregeling van de aannemer.

Garantieregeling geluidwerende voorzieningen

Huiseigenaren die een garantieklacht hebben over de geluidwerende voorzieningen die destijds in de woning zijn aangebracht, kunnen contact opnemen met de aannemer. De aannemer is verplicht om een gegronde klacht binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Let op: dit geldt alleen voor geluidwerende voorzieningen die in fase 2 en 3 (GIS-2 en GIS-3) van het isolatieprogramma zijn aangebracht. De garantietermijnen voor de voorzieningen aangebracht tijdens GIS-1 zijn inmiddels verlopen.

Vragen

Heeft u vragen over de aangebrachte geluidwerende voorzieningen? Vul dan het contactformulier in. We hebben alleen nog informatie beschikbaar over de aangebrachte voorzieningen van GIS-2 en GIS-3.

Functioneert een voorziening minder? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de garantieregeling van de aannemer.

Woningen niet geïsoleerd door Progis

Niet alle woningen rondom de luchthaven(s) zijn door Progis geïsoleerd. Dit heeft een aantal redenen, die we hieronder uitleggen. Het is niet mogelijk om woningen die vanwege deze redenen niet geïsoleerd zijn, alsnog op kosten van Progis te laten isoleren.

De woning valt buiten geluidcontouren

De geluidcontouren voor de isolatie van woningen rond Schiphol, Rotterdam en Eelde zijn wettelijk vastgesteld. Woningen die zich buiten deze geluidcontouren bevinden, komen niet in aanmerking voor geluidisolatie op kosten van Progis.

De woning is nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning moet de huiseigenaar bij de bouw van de woning er zelf voor zorgen dat deze voldoet aan de wettelijke eisen van geluidwering. Daarom komt deze woning niet in aanmerking voor geluidisolatie op kosten van Progis.

Categorieën woningen die niet in aanmerking komen voor isolatie

In de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 is een aantal categorieën woningen opgenomen die niet voor isolatie in aanmerking komt. Het kan zijn dat de woning tot één van deze categorieën behoort. Huiseigenaren zijn hier destijds schriftelijk over ingelicht.

Afzien van deelname aan het geluidisolatieproject

Huiseigenaren waren niet verplicht om deel te nemen aan het geluidisolatieproject. Het kan dus zijn dat de huidige of vorige eigenaar (rechtsvoorganger) destijds afzag van deelname. Dit is door Progis schriftelijk aan de eigenaar bevestigd.

Geluidoverlast door vliegverkeer Schiphol

Heeft u een klacht over geluidoverlast door vliegverkeer van luchthaven Schiphol? Neem dan contact op met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).