Wetgeving en Uitvoeringskader Gevelisolatie

Als een woning recht heeft op gevelisolatieonderzoek dan is dat op basis van een officieel besluit. Zo’n officieel besluit, zoals een Saneringsbesluit, een Besluit wijziging geluidproductieplafonds of een Projectbesluit, is genomen op basis van de wet.

Overgangsrecht voor Wet geluidhinder, Wet milieubeheer

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden met nieuwe regels voor gevelisolatie. De oude regels uit de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder zijn daarmee komen te vervallen.

In sommige gevallen gelden de overgangsregels van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Bijvoorbeeld als uw woning al recht had op gevelisolatieonderzoek vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet en dit onderzoek en/of het isoleren van uw woning op 1 januari 2024 nog niet was afgerond.

De Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder blijft dan van toepassing in samenhang met hoofdstuk 3 (overgangsrecht) van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

Uitvoeringskader Gevelisolatie

Bij de uitvoering van het gevelisolatieonderzoek en het isoleren van woningen hanteren we het Uitvoeringskader Gevelisolatie. Dit is een nadere uitwerking van de wet- en regelgeving over hoe het gevelisolatieonderzoek wordt uitgevoerd. 

Voor woningen die de op basis van de Regeling gevelisolatie Schiphol GIS-4 in aanmerking komen voor gevelisolatieonderzoek gelden de Beleidsregels GIS-4.

Garantiebepalingen en voorwaarden bij het aanbrengen van isolatie

Komt een woning in aanmerking voor extra gevelisolatie, dan ontvangt de eigenaar een isolatiebesluit in een brief. Hierbij gelden ook voorwaarden voor het aanbrengen van isolatie en garantiebepalingen.

Privacy

Privacyverklaring Rijkswaterstaat voor het project Gevelisolatie.