Belangrijke regels

De basis voor het gevelisolatieonderzoek is al vastgesteld. Het staat al vast hoeveel geluid er aan de buitenkant van uw woning is en wat het hoogste geluidniveau binnen mag zijn. Deze geluidwaarden zijn opgenomen in een officieel besluit op basis van de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder of Omgevingswet.

In de wet staat vast welke kamers bij het onderzoek horen

Het ingenieursbureau kijkt naar uw hele woning en stelt zo vast welke ruimtes wel berekend moeten worden en welke niet. De woonkamer, eetkamer en slaapkamer horen altijd bij het onderzoek. De keuken alleen als deze 11m2 of groter is. Dit zijn ook de kamers die isolatie krijgen als dat nodig is.

Achterstallig onderhoud of gebreken moeten worden opgelost

Soms is het nodig om achterstallig onderhoud of gebreken op te lossen vóór het aanbrengen van de gevelisolatie. U kunt dit zelf doen. Of u kunt het laten doen door de aannemer van Rijkswaterstaat. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor de eigenaar van de woning.

Wij doen controlemetingen

Bij 1 op de 20 woningen komen we langs voor een controlemeting. We zetten buiten een luidspreker neer om het geluid op de gevel na te bootsen en meten binnen het geluidniveau. Zo weten we of de extra gevelisolatie goed werkt.

Meer informatie geldende wetgeving

Lees meer over de geldende wetgeving en het Uitvoeringskader Gevelisolatie op de pagina Wetgeving en Uitvoeringskader Gevelisolatie.

Contact project Gevelisolatie

Heeft u een brief ontvangen van het project Gevelisolatie, dan vindt u daarin onze directe contactgegevens. Heeft u geen brief, maar wel een vraag dan kunt u contact met ons opnemen. Geef dan aan dat u een vraag heeft voor het project Gevelisolatie.