A9: omlegging bij Badhoevedorp

A9: omlegging bij Badhoevedorp

Waarom

  • De A9 loopt tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp dwars door Badhoevedorp.
  • Door de snelweg om het dorp heen te leggen, neemt de geluidoverlast voor omwonenden af en verbetert de luchtkwaliteit.
  • De omlegging zorgt ook voor minder files, waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar zijn.

Alle doelen en resultaten

Hoe

De A9 is ten zuiden van Badhoevedorp omgelegd
2x3
rijstroken heeft de nieuwe, bredere A9

Heb ik last van de werkzaamheden?

De beide hoofdrijbanen van de nieuwe A9 zijn sinds april 2017 in gebruik. Daarmee is de oude A9 definitief gesloten voor wegverkeer en zijn de sloopwerkzaamheden gestart. In september is de verbindingsboog Schiphol/Haarlem opengesteld en later dit jaar volgt de aansluiting met de S106 richting Lijnden. Weggebruikers hebben weinig last van de werkzaamheden. Omwonenden van de oude A9 zullen tot eind 2018 hinder ervaren van de sloop. Tot die tijd is er dagelijks volop reuring op de oude weg. Er wordt zand af en aan gereden en als vrachtauto's achteruit rijden dan zijn de 'piepers' hoorbaar. Die zitten verplicht op de vrachtauto's om ongelukken te voorkomen. Als er wordt afgeweken van de reguliere werkzaamheden dan laten we omwonenden dat weten. Het gaat dan om werkzaamheden op afwijkende tijdstippen of werkzaamheden die meer hinder veroorzaken dan normaal.

Wanneer

Gereed: 2018
Begin 2019 Oude A9 gesloopt (grootste gedeelte is eind 2018 al gereed)

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Laatste werkzaamheden aan omlegging A9 Badhoevedorp

Nieuws

Meer nieuws

Documenten

Perspectiefkaart omlegging A9 Badhoevedorp
De 9 mijlpalen van de omlegging A9 Badhoevedorp in kaart gebracht pdf 1 MB / april 2016

Alle documenten

Fotoarchief

Alle foto’s van de Omlegging A9 Badhoevedorp zijn in origineel, groot formaat te downloaden in onze beeldbank. De foto’s kunnen kosteloos worden doorgeplaatst. Echter, wij vragen u wel gebruik te maken van de bronvermelding zoals deze in onze beeldbank staat aangegeven.

Video: omlegging A9 in vogelvlucht

Deze animatie brengt de omlegging van de A9 in beeld, rijdend van Amstelveen naar Haarlem. Bekijk de route ook in de richting Haarlem – Amstelveen.

Vraag en antwoord

Wat doet Rijkswaterstaat om geluidoverlast van de omgelegde A9 tegen te gaan?

Bij de aanleg van de nieuwe A9 gebruiken we stil asfalt (dubbellaags zoab) en plaatsen we geluidschermen. Daarbij zorgt de omlegging er uiteraard voor dat de geluidoverlast in het dorp verdwijnt. De bestaande geluidschermen slopen we.

Is het groen dat Rijkswaterstaat verwijdert blijvend weg uit Badhoevedorp?

Nee, we zijn verplicht alle beplanting die verdwijnt te compenseren. Dit doen we voor een groot deel binnen de grenzen van het tracébesluit. Vooral binnen en rond het knooppunt Badhoevedorp is veel plek voor compensatie.

Toon alle vragen