Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat werkt aan de wegverbreding met extra rijstroken van de snelweg A9 tussen Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg).

Op deze pagina vindt u meer informatie over de hinder en de maatregelen die wij treffen tijdens de werkzaamheden van dit project.

Hinder

Actuele informatie over hinder en afsluitingen vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Maatregelen

Rijkswaterstaat bereidt het werk zorgvuldig voor. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat bedrijven en burgers door rechtmatig optreden van de overheid schade ondervinden.

Schade

Het correcte optreden van de overheid kan in sommige gevallen leiden tot nadeel, zoals omzetverlies of omrijdschade. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk afsluiten van een weg vanwege onderhoudswerkzaamheden of de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Vergoeding

De minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) heeft een regeling in het leven geroepen om in bepaalde gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden, de zogeheten nadeelcompensatieregeling.

Omstandigheden

Bij elk geval kijkt Rijkswaterstaat naar alle omstandigheden die van belang zijn. We vergoeden alleen schade als het onredelijk zou zijn de schade voor rekening van de gedupeerde te laten komen.

Bouwschade

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden kan schade aan eigendommen ontstaan. Bijvoorbeeld scheuren in een huis door heiwerkzaamheden. Deze zogenoemde bouwschade valt niet onder de nadeelcompensatieregeling. Rijkswaterstaat probeert de gevolgen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch schade aan uw eigendommen als gevolg van de bouwwerkzaamheden? Gebruik dan het bouwschadeformulier.