A7: herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel

Waarom

  • Door druk van het grondwater is een van de tunneldelen omhooggekomen.
  • De rubberen verbinding tussen de tunneldelen kan scheuren, die schade zou onherstelbaar zijn.
  • In de tunnel is daarom een stabilisatiesysteem van betonblokken en rijplaten aangebracht.
  • Sinds 6 februari is de tunnel weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer.

Hoe

herstelwerkzaamheden

betonblokken, stalen rijplaten en zandzakken houden de tunnelelementen op hun plaats

Hinder voor weggebruikers en omwonenden A7

Na de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel voor het wegverkeer is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar en mag er maximaal 50 km/u worden gereden. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio vermindert.

Weggebruikers en omwonenden ondervinden desondanks hinder van deze situatie. Er rijdt extra verkeer op de weg (de Nije Dyk) en op de provinciale en gemeentelijke wegen. Dit kan onveilige situaties geven voor bijvoorbeeld overstekende fietsers.

Samen met de provincie en gemeenten houden we de situatie zorgvuldig in de gaten en we kijken hoe we het verkeer het best veilig om kunnen leiden. We bespreken de maatregelen met de betrokken gemeenten, de provincie en de politie.

Omleidingsroutes A7

Ondanks de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel in de A7 blijven de omleidingsroutes via de A31 en A32 en de N359 en de N354 en de bijbehorende verkeersmaatregelen, ook die op de parallelweg langs de A7, bestaan.

Deze maatregelen blijven in stand om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden. Het wegverkeer gaat zich de komende periode geleidelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. In samenspraak met de betrokken gemeenten en de provincie Fryslân blijven we de verkeerssituatie in de regio monitoren.

Als daar aanleiding toe is, voeren we aanpassingen door om de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Maatregelen A7 tussen Joure en Sneek

  • Er zijn omleidingsroutes ingesteld (zie omleidingskaart).
  • Verkeerslichten op verschillende locaties zodat fietsers en voetgangers veilig de omleidingsroutes kunnen oversteken.
  • Maatregelen om ervoor te zorgen dat de weg en de brug Uitwellingerga in de Nije Dyk beschikbaar blijven. De brug kon het toegenomen verkeer niet goed aan. Daarom geldt een snelheidsbeperking en er is 1 rijstrook beschikbaar. Verkeerslichten regelen het verkeer. 
  • Inmiddels is het asfalt op het brugdek vernieuwd.

Wat doen we de komende maanden?

We onderzoeken hoe de schade is ontstaan en welke maatregelen nodig zijn om de A7 tussen Joure en Sneek weer klaar te maken voor gebruik. We weten ook nog niet hoe lang het herstel gaat duren. Experts schatten in dat het onderzoek naar de oorzaak en het herstel zeker een half jaar gaat duren.

Zodra er meer informatie bekend is, leest u dat op deze pagina.

Vraag en antwoord afsluiting A7 Sneek-Joure

Meer informatie vindt u op de pagina antwoorden op veelgestelde vragen over de afsluiting A7 Sneek-Joure.

Nieuws

Onderliggende pagina