Hinder en maatregelen

We herstellen de Prinses Margriettunnel. Helaas kunnen weggebruikers en omwonenden last hebben van de werkzaamheden. De scheepvaart heeft geen last van de werkzaamheden. Op deze pagina leest u meer over de hinder en maatregelen.

1 rijstrook blijft open

Tijdens de herstelwerkzaamheden blijft 1 rijstrook per richting in de tunnel open voor het wegverkeer. Hier mag u maximaal 50 km/h rijden. Het kan zijn dat een korte afsluiting van de tunnel nodig is tijdens een nacht of weekend. Zodra dit bekend is, melden wij dit op deze projectpagina.

Omleidingsroutes A7 tussen Joure en Sneek

Tijdens de herstelwerkzaamheden blijft er 1 rijstrook per richting in de tunnel open voor het verkeer. Om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden, zijn er ook omleidingsroutes. Verkeer rijdt om via de A31 en A32 en de N359 en de N354.

Maatregelen brug Uitwellingerga

Door het zwaarder wordende verkeer en de extra belasting door de tijdelijke stremming en beperkingen bij de Prinses Margriettunnel is de staat van de brug, die parallel ligt aan de tunnel, sneller achteruit gegaan dan voorzien. 

Rijkswaterstaat inspecteert de brug dagelijks om de situatie goed in de gaten en veilig te houden voor alle gebruikers. Daarom is op de brug slechts 1 rijstrook beschikbaar. Daarnaast is de maximale breedte voor voertuigen op het beweegbare deel van de brug aangepast tot 3,5 m. Ook wordt er een gewichtsbeperking van 50 ton ingesteld. De verkeerslichten en snelheidsbeperking blijven van kracht.

Geen hinder voor scheepvaart

De scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal heeft geen last van de werkzaamheden.