Planning en aanpak

Planning en aanpak

De renovatie van de Heinenoordtunnel is gepland in 2023 en 2024. Lees meer over de planning van de renovatie van de tunnel in de A29.

2017 - 2018 Onderzoeks-/planfase
2018 - 2019 Contractvoorbereidingen en uitwerken bereikbaarheidsplan
6 januari 2020 Publicatie aanbesteding
Najaar 2020 Gunning opdracht en bereikbaarheidsplan definitief
2021 - 2023 Voorbereiding uitvoering en bereikbaarheidsmaatregelen
2023 - 2024 Start renovatie tot openstelling

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

Op de hoogte blijven van de planning? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

In de 2e helft van 2017 en in de 1e helft van 2018 zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder andere de constructieve staat en kwaliteit van de Heinenoordtunnel. Op basis van deze onderzoeken hebben we beter kunnen bepalen wat moet gebeuren. In 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de opdracht. Op 6 januari 2020 is de aanbesteding gepubliceerd.

De gunning van de opdracht was eind oktober 2020. De opdracht is gegund aan Savera III, een bouwcombinatie van Dura Vermeer Divisie Infra, Dynnig Nederland en SPIE Nederland.

A29: Renovatie Heinenoordtunnel Contractondertekening

Bekijk hieronder in de video de ondertekening van het contract.

VOICE-OVER: In 2023 en 2024 wordt de Heinenoordtunnel in de A29 gerenoveerd. Rijkswaterstaat heeft deze opdracht gegund aan Savera een samenwerkingsverband van Dura Vermeer, Dynniq en SPIE. De drie partijen van Savera kunnen niet wachten om samen met Rijkswaterstaat te beginnen aan deze renovatie. MICHÈLE BLOM: Wat we hier heel bijzonder doen is dat we niet alleen die Heinenoordtunnel renoveren met het beton en het staal maar dat we ook gaan kijken of we de industriële automatisering de bediening van die tunnel, of we daar een standaardbouwblok van kunnen maken. Eigenlijk is vooral mijn wens dat beide projectteams zowel van de aannemer als van Rijkswaterstaat van begin af aan om tafel zitten met één doel voor ogen en dat is die eindgebruiker van die tunnel. Als dat de focus is, dan ben ik er zeker van dat het een plezierig project wordt om in te werken en een succesvol project. EVERT JAN PLUIMERS: Dit is voor Dynniq een heel bijzonder en uitdagend project. Met name omdat wij heel graag samen met Rijkswaterstaat de productontwikkeling willen verzorgen. En echt daar een trendbreuk zien in de wijze waarop Rijkswaterstaat samen met de makers normaliter hun projecten doet. JAN VOS: Wat het bijzonder maakt, is dat je in veel contracten ziet je begint met een aanbesteding en dan werk je je door het contract heen maar vaak treden er verschillen op. Het mooie van dit contract is dat we die in de eerste zes maanden proberen te benoemen om die eerlijk te verdelen over zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. MARK BAKKER: Dit project kenmerkt zich door verschillende disciplines en kennisgebieden. Het gaat over softwareontwikkeling, de installaties. Dura Vermeer zal zich met name richten op de civieltechnische renovatieaspecten van deze tunnel. LIEVE DECLERCQ: Dit is voor ons echt een passieproject. SPIE wil een heel belangrijke rol spelen in die infrastructuur in Nederland en dat doen we ook al op het gebied van bruggen, op het gebied van sluizen en nou komt daar ook echt tunneltechniek bij. En dat maakt dat wij met heel veel kracht hierop inzetten en ook echt uitkijken naar veel meer projecten in de komende jaren. Dus we zijn gewoon hartstikke trots dat we dit project samen mogen doen. Voor mij is het een van de voorbeeldprojecten van Rijkswaterstaat van de toekomst. Daar ben ik heel graag bij betrokken. Wij hebben er ontzettend zin in en we kijken uit naar de start en we gaan er een succes van maken. Ja, zeer veel zin in. Ja, wordt mooi, wordt mooi. (Beeldtekst: Vanwege het coronavirus werd het contract getekend op verschillende locaties. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Het logo van Savera. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Savera en Rijkswaterstaat gebruiken eerst een half jaar om samen de opdracht verder uit te werken en gezamenlijk het definitieve uitvoeringscontract af te ronden. In april 2021 start de realisatiefase met de voorbereidingen voor de renovatie die in 2023 start. In 2022 start de aannemer met het aanpassen van de infrastructuur voor bereikbaarheidsmaatregelen. Ook de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta passen de bestaande infrastructuur aan om de bereikbaarheid tijdens de renovatie én ook daarna te garanderen. Naar verwachting is de tunnel eind 2024 gereed.

Tijdens de renovatie van de tunnel worden onder andere technische installaties vervangen. Op basis van de nieuwste technieken ontwikkelen we een generiek en herbruiksysteem – ook wel bouwblok genoemd - voor het bedienen, besturen en bewaken van een tunnel. Deze worden dan als 1e in de Heinenoordtunnel toegepast en zijn vervolgens ook beschikbaar gemaakt om gebruikt te kunnen worden in andere tunnels. Verder wordt er een middentunnelkanaal gerealiseerd. Dat is de ruimte tussen de tunnelbuizen (waar het verkeer doorheen rijdt) waar de vluchtwegen zijn en waar de kabels en leidingen van de technische installatie zich bevinden. Het bestaande dienstgebouw wordt gerenoveerd. In de tunnel komen onder andere nieuwe lichtroosters en wordt nieuw asfalt aangebracht.

Hoe de tunnel er na de renovatie precies uit zal zien, weten we pas nadat we met de aannemerscombinatie een definitief ontwerp hebben gemaakt. Van wat er gedaan moet worden (programma van eisen) en van het voorlopige ontwerp is een animatie gemaakt. Aan deze animatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De Heinenoordtunnel wordt in 2023 en 2024 gerenoveerd. Voornamelijk in weekenden en zomervakanties. Dan is er minder verkeer op de weg en beperken we de hinder zo veel mogelijk. (Auto's rijden de tunnel in en uit.) De tunnel krijgt nieuw asfalt, nieuwe lichtroosters en nieuwe ledverlichting. Witte wanden maken de tunnel lichter waardoor het energieverbruik omlaaggaat. Er komt ook een middentunnelkanaal. Hierin werken we aan nieuwe systemen. De oude systemen blijven werken totdat de nieuwe opgebouwd en getest zijn. Daardoor kunnen we in 1 keer omschakelen. Zo hoeft de tunnel niet langdurig dicht en beperken we de hinder aanzienlijk. Na de renovatie is dit kanaal de vluchtgang. Bijna elke tunnel heeft andere installaties en systemen om de tunnel te bedienen en bewaken. Door installaties te vervangen en de systemen hetzelfde te maken wordt het beheer efficiënter, veiliger en duurzamer. De Heinenoordtunnel krijgt als eerste tunnel deze nieuwe systemen. Met de zonnepanelen wekken we per dag de energie op die nodig is om de installaties en systemen van de tunnel te laten werken. Heel duurzaam dus. Het fietspad wordt breder. De bestaande dienstgebouwen renoveren we en krijgen een nieuwe gevel die beter in de omgeving past. (Naast een gebouw staat: Nieuwe opstelplaats voor onderhoudsvoertuigen.) RUSTIGE MUZIEK Door de renovatie van de Heinenoordtunnel kunnen we de veiligheid en bereikbaarheid ook in de toekomst garanderen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Syb van Breda & Co, Architects. Copyright 2019.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

We plannen de werkzaamheden zorgvuldig en in samenhang met andere werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Ook wordt rekening gehouden met renovatie en vervanging van wegen van de provincie en de gemeenten. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd.