Doelen en resultaten

Op deze pagina vindt u de doelen en resultaten voor de wegverbreding van de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide.

De A2 Het Vonderen-Kerensheide is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van Nederland en het buitenland.

Ook heeft de regio een grote maakindustrie met hoge logistieke eisen. Het heeft een centrale ligging vergeleken met Europese afzetmarkten. Belangrijk is dat de kennisclusters alleen kunnen functioneren als de bereikbaarheid goed is. Ook is een goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor recreatie.

In het verleden is de doorstroming al verbeterd door het openen van spitsstroken. Maar omdat spitsstroken minder capaciteit aankunnen dan reguliere banen en afgesloten worden bij incidenten of slecht weer, ontstonden er nog steeds files.

Daarom verbreden we de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide van 2x2 rijstroken plus spitsstrook naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook. Deze verbreding zorgt voor:

  • betere doorstroming (minder files) en betrouwbaarheid
  • betere verkeersveiligheid en minder sluipverkeer in de regio
  • positieve effecten op de economische ontwikkeling van Limburg

Natuur- en milieudoelen

Het gebied wordt door de aanleg van de weg aangetast. Door onder meer de aanleg van Parkway en het verleggen van de Geleenbeek zorgen we ervoor dat de beleving van het landschap behouden blijft en op sommige punten zelfs verbeterd wordt. Ook zorgen we ervoor dat dieren geen hinder hebben van de snelweg (aanleggen dierenoversteekplaatsen).

Met deze maatregelen zorgen we voor:

  • het verbeteren van en bijdragen aan een oplossing (verminderen) voor de hoogwaterproblematiek, het bereiken van ecologische doelen (verbetering waterkwaliteit) en een vermindering en compensatie van de natuurverstoring (vispassage)
  • het herstel van leefgebieden van planten en dieren en de verbindingen tussen die leefgebieden door het aanleggen van ecoducten, dierentunnels of diervriendelijke oevers
  • de aanleg van de Parkway en bij andere gebieden nieuwe beplanting en natuurcompensatie