Video's

Video's

Bekijk op deze pagina alle video's over de wegverbreding van de snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide.

Video: Vóór de verbreding maar hoe…?

Rijkswaterstaat denkt samen met omwonenden na over de verbreding van de A2 Het Vonderen-Kerensheide. Ons werkterrein is de openbare ruimte. We worden hiermee voor dilemma’s geplaatst, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen.

Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. Om de belangen van de omwonenden bij dit project te behartigen, is er een buurtenplatform opgericht.

In deze video vertellen een aantal deelnemers van het buurtenplatform hoe zij de samenwerking met Rijkswaterstaat en hun betrokkenheid bij dit project hebben ervaren.

Verbreding A2 Tussen Het Vonderen - Kerensheide Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ik was voor de verbreding van de A2. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Ik was in eerste instantie tegen de verbreding vanwege het verdwijnen van een aantal dwarsverbindingen. Wil Kerkhof, Baakhoven Ik was voor. Om economische redenen zien wij allemaal dat de autoweg steeds voller werd. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Als je iets verder van deze A2 af woont, ben je eigenlijk automatisch voor de verbreding. Ton Ory, Dorpsraad Susteren Zeker voor. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren We hadden een heleboel trammelant, opstoppingen, in de kernen. Dat is de reden dat ik voor ben. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Het traject.. even opnieuw. Op dit deel van het traject wordt de autobaan aan de rechterzijde ongeveer 30 tot 40 centimeter. Op dit deel van het traject wordt de autobaan aan de rechterzijde ongeveer 30 tot 40 meter verbreed. Mijn naam is Marcel Claessens, ik ben 42 jaar en woon al mijn hele leven in Holtum. En zet me daar ook op allerlei fronten actief in voor die gemeenschap. Ik ben Henny de Mooij, 75 jaar oud, moeder van 2 volwassen kinderen en oma van een kleinzoon van 5 die ik vreselijk mis nu en ik woon op dit moment in Born. Heb in Buchten gewoond, ik zit al dik 40 jaar in dit gebied. En nu ben ik het tweede stuk van de vraag kwijt. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Mijn naam is Herman Vrehen, ik woon in het mooie dorpje Nieuwstadt. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Mijn naam is Pierre Wagemans, ik woon in Susteren en ik ben namens de Dorpsraad gevraagd om deel te nemen aan het Buurtenplatform. Wil Kerkhof, Baakhoven Ik ben Wil Kerkhof. Ik woon in Baakhoven, op nummertje 11. Ton Ory, Dorpsraad Susteren Ik ben Ton Ory, ik ben 72 jaar. Ik woon sinds 1978 in Susteren. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren We zitten hier op het smalste stukje Nederland. Vanuit de gemeente promoten we dat heel erg; het smalste stukje Nederland. 6 kilometer breed, van België naar Duitsland. Dat is het nadeel hier, je hebt natuurlijk niet veel ruimte in het smalste stukje van Limburg. Wil Kerkhof, Baakhoven Het allerbelangrijkste persoonlijk vind ik, voor ons als omwonende, leefbaarheid. En dat de overheid doet dat wat ze moeten doen en niet proberen ergens onderuit te komen. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ik maak me zorgen om onze knoteik hier, die dus straks onder het asfalt gaat verdwijnen. Met de A2 verbreding komt de weg van hier tot voorbij de boom. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Het kwam eigenlijk als donderslag bij heldere hemel. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Toen schrokken we heel erg. Dat er een aantal kunstwerken, viaducten, tunnels, eruit vielen. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: We waren er totaal niet van op de hoogte dat er plannen waren om die dwarsverbindingen te laten verdwijnen. Dat heeft ook echt voor een hele hoop onrust gezorgd. Niet alleen in onze gemeenschap, maar ook in de buurten en wijken verderop. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Niet alleen op het moment dat die weg verbreed is maar ook gedurende het hele werkproces, want er gaat wel een aantal jaren aardig wat overheen en daar hebben mensen wel echt direct last van. Wil Kerkhof, Baakhoven Voor mij en voor de gemeenschap betekent het dat het asfalt zeg maar 21 meter onze richting op schuift. Dit is dan 21 meter. Dat betekent dat op de dichtstbijzijnde woning het ongeveer een meter of 60 wordt. Dus dat komt dan wel heel dichtbij. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: In eerste instantie kregen wij te horen via de media dat er een vijftal dwarsverbindingen zouden verdwijnen. Wil Kerkhof, Baakhoven Voordat het A2 Buurtenplatform er was, hadden we een hele slechte ervaring opgedaan met Rijkswaterstaat. Dat is ook het moment geweest dat de burgers zich zijn gaan roeren. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Vervolgens zijn er een aantal actiegroepen opgericht, waaronder een actiegroep in Holtum. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Dat heeft geleid tot wat we dan nu het Buurtenplatform noemen. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ik heb het even thuis nog nagekeken, we zijn in 2016 gestart, al zo lang geleden. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Aan het begin kom je bij elkaar als Buurtenplatform, alle kernen zijn zowat vertegenwoordigd. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Dat is een gewenningsproces geweest. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Het moet elkaar pakken he, zo’n Buurtenplatform. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Omdat het in het begin vooral vanuit Rijkswaterstaat en ook de andere partijen heel veel zenden was. “Wij doen dit omdat” Wil Kerkhof, Baakhoven Als je in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt, kunt participeren en meedenken en meedoen, dat dat kan werken. En ik vind dat Rijkswaterstaat in dezen daar goed aan heeft gedaan. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ik kan toch mijn zegje rustig doen. Ik ben gewend mijn vingertje dan op te steken als ik wat wil. Het heeft ook de gemeente, de 3 gemeenten in dit gebied, het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat dichterbij elkaar gebracht. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Rijkswaterstaat is nu zeer betrokken bij, toch wel bij ons. Ze zorgen en ook voor het behoud van de boom. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Wat niet meer kon, was dat de ene partij zei “ja, maar dat is voor de gemeente en die zit nu niet aan tafel”. Nee, ze zaten wel aan tafel. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: En het is goed dat wij dat ook horen van elkaar, de zorgen die mensen hebben om hun leefomgeving. Want het is toch heel belangrijk. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Ik heb de kans aangegrepen om mijn eigen voordeel te behalen en dat was het laten meanderen van de Geleenbeek langs de autoweg. Ja, er komt een strook bij aan iedere kant. Hier waar wij nu staan komt ‘ie naar ons toe. Zo, dit is de afstand ongeveer dat de autoweg verlegd moet worden. En als het dan toch verplaatst moet worden, was mijn argument om gelijk te laten meanderen. Dan hoef je het later niet meer te doen. Ongeveer een 30 meter met aardewal en de beek. Dus dat was een kans, en kansen moet je niet voorbij laten gaan. Die moet je oppakken. Een extra rijbaan en dat de visstand intact blijft. Dit is dan ongeveer 30 meter. Een Buurtenplatform was een beetje moeilijk, want heel veel mensen hebben niets met visserij te maken. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide De grootste knelpunten zitten toch vooral in de geluidsoverlast. Wil Kerkhof, Baakhoven Want in den beginne komt er ook natuurlijk de fietsclub uit Geleen die graag over een brug wil. Maar dat is voor ons als directe omwonenden is dat eigenlijk, dat boeit mij helemaal niet. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Het lokale verkeer komt behoorlijk in de knel en daarom was een ander punt, behalve die beken, het onderliggend wegennet is voor ons belangrijk. Wil Kerkhof, Baakhoven Mij boeit gewoon echt oprecht de mensen hier die direct aan de A2 wonen. Ton Ory, Dorpsraad Susteren Dat zeg ik, het grootste gevaar dat ik dan zie is de hulpdiensten die niet weg kunnen en niet naar noodsituaties kunnen. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Je hebt overal pijnpunten, hè. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: We verliezen toch een tunneltje bij ons in het dorp. De druk op het landschap. Nu moeten we een stuk omlopen. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: In mijn geval is het dan een stukje groen minder, wat heel hard telt. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Dat is niet alleen maar zoveel meter asfalt dat er wordt neergelegd, maar dat je echt gaat kijken waar heeft het allemaal effect op? Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ja, de boom. Onze A2 eik. Hij staat nu van top tot teen in het groen. Het is de bovenste boom, zoals die ’s winters hier te zien is. En toen zag ik die boom ineens onder het asfalt verdwijnen. Ik denk ho, daar moeten we een stokje voor steken! En ik denk dat mensen niet beseffen hoe belangrijk, met name de iets jongere mensen dat zeg ik er ook tussen haakjes bij, hoe belangrijk het is dat we bomen en groen hebben. En daarom proberen we met RWS te overleggen of die óf verplaatst kan worden, of als dat niet mogelijk zou zijn vanwege zijn gezondheid en zijn conditie, dat ‘ie dan als een monument ergens komt te liggen. Wat moet dat moet, je kunt niet alles hebben in het leven. Daar ben ik ondertussen wel achter. Zijn de buurtschappen goed vertegenwoordigd? Een aantal zijn heel goed vertegenwoordigd, anderen iets minder. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Door onze input, we doen dat namens de vertegenwoordigers van Holtum, zijn er een aantal zaken toch gerealiseerd in dit traject. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan om hun buurtschap en de stem daarvan te laten horen in het platform. Wil Kerkhof, Baakhoven En ik heb vanaf het begin af aan me sterk gemaakt om als er dan geld over zou zijn, dat dat geld beschikbaar gesteld zou worden voor leefbaarheid voor de buurten. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Want er zijn natuurlijk ook momenten van belangentegenstellingen. Ook tussen bewoners. Als de weg opschuift naar links, hebben de mensen aan de rechterkant daar profijt van maar die aan de linkerkant niet. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: De weg komt ook straks 10 meter verder van ons af te liggen, voor mij zijn dat pluspunten. Ja. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Deze dwarsverbinding blijft, maar helaas het tunneltje niet. En dat blijft wel een beetje moeilijk. Om een wens gehonoreerd te krijgen dan moet er veel water door de beek vloeien, laat ik het zo maar zeggen. Het duurt een tijd maar het is voor elkaar, dus het gaat gebeuren. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: We hebben ons als deelnemers aan het Buurtenplatform wel heel serieus genomen gevoeld. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Ik ben heel blij met de opzet zoals die tot nu toe is gelopen. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Met name door Rijkswaterstaat. Die hebben serieus naar onze ideeën en onze vraagstukken gekeken. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Rijkswaterstaat was een groot lichaam, log lichaam. Om met omwonenden te gaan praten, vertegenwoordigers van de kernen, dat levert heel veel winst op. Marcel Claesen, Actiegroep Holtum: Er is ook goed over gecommuniceerd, dat is ook allemaal uitgelegd. Tot nu toe, in dit traject loopt het goed. Alleen het tweede stuk wat nou opstart dat is afwachten hoe dat gaat. Ton Ory, Dorpsraad Susteren We hebben wel met het hele platform besloten om dan toch nog betrokken te willen zijn. Wil Kerkhof, Baakhoven Uiteindelijk is het voor ons natuurlijk pas klaar, ik zeg altijd zien en dan geloven, als iedereen ook daadwerkelijk achter zijn beloftes blijft staan en dat we uiteindelijk komen tot hetgeen dat we met elkaar hebben afgesproken. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Dat we wel gaan doen wat er beloofd is. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Het Buurtenplatform fungeert als waakhond om te kijken in de uitvoering gebeurt het nou ook allemaal? Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Want nou komt het aan op de communicatie straks en ook naar de burgers toe. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Gaat die beek ook meanderen, hé? Heeft u nog advies voor Rijkswaterstaat? Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Nee, ik vind het zo goed lopen. Dat is geen antwoord, natuurlijk. Wil Kerkhof, Baakhoven Wees eerlijk. Iedereen snapt uiteindelijk en dient in ieder geval begrip te hebben voor het feit dat nooit alles kan en dat je nooit het iedereen altijd naar de zin kunt maken. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Zet een communicatiecentrum op, het liefst nog met tekeningen en het liefst met telefoonnummers. Men is vaak veel te benauwd en te bang en durft dan dingen niet te zeggen. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Zodat mensen kunnen kijken wat gaat er nu gebeuren? Want de mensen weten nu nog niet, zeker bij ons in de hoek, wat gaat er straks gebeuren? Wil Kerkhof, Baakhoven Ga ik ondertussen iets toezeggen en vervolgens weer via een achterweg iets anders regelen. Dat is gewoon fout, dat moeten ze gewoon niet doen. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Denk niet voor, maar denk met. Pierre Wagemans, Dorpsraad Susteren Communicatie, communicatie zeg ik altijd. Herman Vrehen, Buurtplatform A2 Het Vonderen - Kersenheide Better safe than sorry. Henny de Mooij, Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof Born: Dus ja, dat is het zo’n beetje denk ik. Met dank aan alle deelnemers van het Buurtenplatform De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de Gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein. Meer weten? Kijk op rijkswaterstaat.nl/a2 Een productie van Rijkswaterstaat 2020

Animatie verbreding A2 Het Vonderen–Kerensheide

In deze animatie laten we onder meer zien welke werkzaamheden we uitvoeren tijdens de verbreding de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide en waarom we dat doen.

Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. De provincie is dan ook van groot belang voor logistiek Nederland. Limburg biedt ruimte aan werkgelegenheid en innovatie. De regio blijft groeien en de infrastructuur groeit mee. Dat zorgt ervoor dat deze prachtige regio op een veilige manier bereikbaar is. Daarnaast biedt het economische kansen aan het bedrijfsleven. Er moet alleen wel iets gebeuren aan de bestaande infrastructuur. Rijkswaterstaat verbreedt daarom de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, van 2x2 rijstroken met een spitsstrook naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Dat draagt bij aan een beter snelwegennetwerk met het oog op de toekomst. Het vergroot de verkeersveiligheid, leidt tot minder sluipverkeer, verbetert de doorstroming en geeft een impuls aan de economische ontwikkeling van de regio. Rijkswaterstaat voert de verbreding uit in nauw overleg met overheden, omwonenden en het bedrijfsleven. De provincie Limburg is al gestart met de grondverwerving. Er is een Buurtenplatform opgericht waarin de buurten langs de A2 zijn vertegenwoordigd. Onder meer via dit platform betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij het project. Door de extra rijstrook moet Rijkswaterstaat dwarsverbindingen verbreden. Oftewel: de viaducten en tunnels. 4 verbindingen hoeft Rijkswaterstaat niet aan te passen , 11 verbindingen kunnen volledig worden teruggebouwd en voor 2 verbindingen is een alternatieve route bepaald. Naast het realiseren van de extra rijstrook maakt Rijkswaterstaat een zogenoemde Parkway. Landelijke elementen langs de route, zoals boombeplanting, zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Ook start Rijkswaterstaat in samenwerking met waterschap Limburg een natuurproject om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen: Corridor Geleenbeek. Het project lost daarnaast de hoogwaterproblematiek op. Tevens wordt de Ontsnippermaatregel IJzerenbosch opgepakt. Binnen deze natuurprojecten wordt een ecopassage aangelegd om de leefgebieden van dieren te herstellen.