Doelen en resultaten

Bijna dagelijks staat er file op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam.

De 11 km lange verbindingsweg komt te liggen tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Eind 2025 gaat de weg open voor verkeer.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/h.
  • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de A16 Rotterdam. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
  • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
  • In het Lage Bergse Bos komt een half verdiepte tunnel. De Rottemerentunnel wordt 2,2 km lang en gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
  • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt op de A16 Rotterdam extra geluiddempend asfalt aangebracht (tweelaags zoab fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
  • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Wat levert dat op?

  • Betere doorstroming op de snelwegen A13 en A20 bij Rotterdam, waardoor weggebruikers minder vaak en minder lang in de file staan.
  • Minder sluipverkeer op lokale wegen, wat bijdraagt aan een betere leefbaarheid.
  • Betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam, wat goed is voor de economie.

Duurzaamheid

Bij de aanleg van de A16 Rotterdam letten we erop dat we de juiste materialen gebruiken. En we richten onze bouwplaats zo in, dat we zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof uitstoten. Bekijk meer in onderstaande vlog.

*Deze video duurt 3 minuten en 52 seconden* *Bouwwerkzaamheden nieuwe snelweg* Beeldtekst: A16 Rotterdam Stefan van der Voorn, contractmanager A16 Rijkswaterstaat Klimaatneutraal en circulair werken. Dat is de doelstelling voor 2030 van Rijkswaterstaat. Vorige keer nam ik jullie mee naar de energieneutrale tunnel bij de A16 Rotterdam. Deze keer laat ik jullie zien hoe wij toewerken naar een emissieloze bouwplaats in 2030. *Stefan zwaait naar Sjoerd Gijezen die aan komt rijden in een elektrisch busje* Beeldtekst: Samen op weg naar een duurzame toekomst *Stefan* Hé Sjoerd. *Sjoerd* Hé. *Stefan* Alles goed? *Sjoerd* Zeker wel. *Stefan* Mooi. *Sjoerd* Stap in. *Stefan stapt in het busje bij Sjoerd en ze rijden weg* *Stefan* -Waar zijn we nu naar onderweg? *Sjoerd* We gaan nu kijken naar de mobiele graafmachine. *Stefan en Sjoerd lopen richting de mobiele graafmachine* Sjoerd Gijezen, MVO manager De Groene Boog *Sjoerd* Deze machine is eigenlijk de eerste machine die tot wel tien uur operationeel is. En dat hebben we gewoon nog niet eerder gezien, dat ondanks de zware werkzaamheden die worden verricht dat ie toch een hele dag operationeel kan zijn. En het laden van die accu's, dat doen we op een speciaal laadplein. *Stefan* En is dat speciaal voor deze graafmachine of doen we daar meer? *Sjoerd* Nee, het laadplein is echt ingericht voor minimaal vijf tot zes machines. We krijgen in totaal zo’n twintig machines hier, en daarvoor hebben wij twee laadpleinen en diverse laadstations op de rest van het werk ingericht. *Stefan en Sjoerd rijden met het busje naar het laadplein* *Sjoerd* Wij hebben zoveel elektrisch materieel dat we ook gekeken hebben naar hoe kunnen we dat nou op een solide manier opladen. Dit is een laadstation waar aan twee kanten een 44 kilowatt wisselstroomaansluiting op zit. Bedoeld om de machines van vanuit de nacht of in de nacht op te laden tot de volgende ochtend. We hebben vanuit de netwerkbeheerder een verzwaarde stroomaansluiting aangevraagd, want het zijn niet zomaar een paar autootjes die we gaan opladen. Het zijn echt zware machines met veel capaciteit. Daarvoor hebben we dus een kabel hierheen laten komen. Dit is de verdeelkast die de stroom verder verdeelt richting die laadstations. *Stefan* En zijn er dan nog verder uitdagingen die we hebben? *Sjoerd* Ja zeker, die hebben wij. Niet alle machines zijn eenvoudig naar een laadplein toe te krijgen. Omdat het ofwel heel veel energie kost ofwel lang duurt. En dat zijn de rupsmachines. En daarvoor hebben wij een mobiele batterij die we naar die machine toe brengen. *Stefan en Sjoerd rijden met het busje naar de mobiele batterij en lopen het laatste stukje* *Sjoerd* Hier hebben wij de mobiele batterij staan. Nou die is eigenlijk om deze machine op te laden. *Stefan* En deze batterij laden jullie elke nacht op? *Sjoerd* Ja, die moet dus dagelijks naar een laadplein getransporteerd worden. En vervolgens kan die in de nacht opladen en kan die de volgende dag naar de machine toe gebracht worden zodat de machine weer vol geladen kan worden. *Stefan* Met al deze maatregelen zijn we nu emissieloos? *Sjoerd* Nee, op een project als dit is het gewoon nu niet realistisch om alle machines al emissieloos of elektrisch te hebben. Voor de overige machines op dit werk, want het is zo’n groot werk hebben wij de HVO-brandstof die verregaande CO2-reductie bewerkstelligt. Beeldtekst: HVO = Hydrotreated Vegetable Oil. Gemaakt van plantaardige oliën en restafval van dierlijke vetten. *Stefan en Sjoerd rijden weg met het busje* *Sjoerd* Hier staan we naast een IBC waar HVO ingaat. Beeldtekst: IBC = Intermediate Bulk Container *Sjoerd* HVO is een brandstof die tot 89% CO2 reduceert. Dus naast ons emissieloos materieel passen we ook grootschalig HVO toe. En hebben we tot dit moment nu zo'n 5 miljoen liter aan HVO al verbruikt. Dus een enorm aantal CO2 tonnen hebben we daarmee bespaard. *Er wordt een tractor volgetankt vanuit de IBC. Stefan en Sjoerd lopen over het bouwterrein* *Stefan* Sjoerd, bedankt voor de rondleiding. *Stefan draait zich naar de kijker toe* *Stefan* Jullie hebben het gezien. Er wordt bij de A16 Rotterdam hard gewerkt aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat. In een volgende film neem ik jullie mee naar het circulair bouwen. Tot dan! Beeldtekst: Samen op weg naar een duurzame toekomst Beeldtekst: Programma Duurzaamheid en Leefomgeving Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat – © 2022

Ook letten we op slim energiegebruik tijdens de aanleg, maar ook als de snelweg straks in gebruik is. De A16 Rotterdam is een weg van 11 km met daarin een tunnel van 2,2 km. De snelweg inclusief tunnel wordt volledig energieneutraal. In de video hieronder zie je hoe we dat voor elkaar krijgen.

Deze video duurt 4 minuten en 41 seconden Werkzaamheden in de Rottemerentunnel Beeldtekst: Rottemerentunnel STEFAN VAN DER VOORN, CONTRACTMANAGER A16 RIJKSWATERSTAAT: In 2030 hebben we als Rijkswaterstaat de doelstelling om klimaatneutraal en circulair te gaan werken. Daar komt heel wat bij kijken. En daarom zijn we vandaag bij de A16 in Rotterdam en staan we hier in de Rottemerentunnel waar we laten zien dat het echt kan. En dat is een hele uitdaging, want tunnels gebruiken heel veel energie. Hoe we dat gaan doen, gaat Hans Pos me uitleggen in de testlocatie in Amsterdam. Beeldtekst: Samen op weg naar een duurzame toekomst Hans komt aan bij de testlocatie en ontmoet daar Hans Pos, ontwerp- en testmanager bouwcombinatie De Groene Boog (Croonwolter&dros) STEFAN: Goeiemorgen, Hans. HANS: Morgen, Stefan. Ga je mee naar de testlocatie? Stefan en Hans lopen naar Hans zijn bureau STEFAN: De eerste energieneutrale tunnel, het is een interessant ontwerp. Hoe doe je dat nou? HANS: Nou, als eerste kijken we naar de energievoorziening voor alle installaties. Alle tunnels die tot nog toe gebouwd worden die hebben een wisselspanning als voeding voor alle installaties. Terwijl een heel groot deel van de installaties werkt eigenlijk allemaal op gelijkspanning. Ik heb hier een laptop staan die laptop, die werkt op gelijkspanning en toch komt er wisselspanning uit het stopcontact. Dan heb je zo'n blok nodig om dat om te zetten. Nou, die wordt alleen maar warm. Zonde van de energie die verloren gaat en het is ook minder betrouwbaar. Een animatie van de nieuwe Rottemerentunnel HANS: Dus wat wij gedaan hebben: we hebben alle installaties die gelijkspanning nodig hebben gaan wij voeden met gelijkspanning. STEFAN: En wat voor maatregelen heb je nog meer bedacht? HANS: Nou ja, we zijn nu onderzoek aan het doen naar de verlichting om te kijken van: hebben we nou werkelijk zoveel ledverlichting nodig of kan het ook allemaal wel wat minder zodat het nog steeds veilig is en nog steeds een goeie beleving heeft. En wij hebben gemerkt dat je daar behoorlijk energie kan besparen. We gebruiken coating op de wanden zodat we een goede reflectiewaarde op de wanden hebben. En bij de ingang gebruiken we licht asfalt. Zodat je, waar de meeste verlichting zit, dan ook licht asfalt hebt. Ook dat je betere reflectiewaardes krijgt. STEFAN: En hoeveel leveren al die maatregelen dan op? HANS: Ongeveer 50% minder energie ten opzichte van een standaard tunnel. STEFAN: Oké, 50%. Maar dat is nog geen nul, Hans. HANS: Nee. En om het tot nul te krijgen, zetten we op drie locaties zonnepanelenvelden neer en daarmee komt de nul op de meter te staan. STEFAN: Je vertelde net over het testen – kan je daar al iets van laten zien? HANS: We hebben hier een hele tunnel. En als jij nou hier zo kijkt, dan kan je zien wat de wegverkeersleider straks te zien krijgt. En dan kan ik in de tunnel in het 3D-model de installaties bedienen. Nou ga ik even voor weggebruiker spelen, Stefan. Ik sta in de tunnel en er is hier iets met m'n auto aan de hand. Dus ik ga even een hulppostkast openen. STEFAN: Ja, daar linksboven gaat hij nu open. HANS: In totaal hebben we wel iets van 350 testprotocollen. Om alle testen uit te voeren voor degene die wegverkeersleider is; maar ook testen voor de deelinstallaties; doet de verlichting wat 'ie moet doen? En zo testen we het hele systeem door. STEFAN: Hans, hartstikke bedankt. Ik ben weer veel wijzer geworden over het ontwerp en het testen van de tunnel en ga nu naar Rotterdam om te kijken hoe we de zonnepanelen gaan inpassen. Stefan verlaat de testlocatie, komt aan bij het Terbregseplein te Rotterdam en ontmoet daar Tom Leest, omgevingsadviseur Rijkswaterstaat STEFAN: We zijn hier in het Terbregseplein en ik ga samen met Tom Leest kijken naar hoe we de zonnepanelen goed inpassen. Tom, vertel hoe gaan we dat nu doen? TOM: Nou, wij staan nu hier. En dit is één van de drie locaties: Terbregseplein waar we zonnevelden willen gaan toepassen. Illustraties van de zonnepanelenvelden TOM: Daarmee wekken we dus energie op, maar de energie die we opwekken en niet gebruiken, die wordt in eerste instantie teruggeleverd aan het net. Maar we hopen eigenlijk dat we op een goed moment die energie ook direct kunnen opslaan. Dat zou echt de kers op de taart zijn, want dan zijn we honderd procent zelfvoorzienend als project. Er wordt ook op die locaties nadrukkelijk rekening gehouden met waterberging voor het klimaat, maar ook met biodiversiteit. Illustraties van de A16 Rotterdam STEFAN: Alles in de oksel van de snelweg. TOM: Klopt, je rijdt Rotterdam binnen en als een soort duurzaam entree zie je dan het zonneveld dat je tegemoet straalt. STEFAN: Nou, wat een mooie oplossing. Bedankt. Een medewerker steekt zijn duim op en zwaait naar de camera vanuit zijn constructievoertuig STEFAN: Een energieneutrale snelweg. Bij de A16 doen we dat, inclusief een tunnel van 2,2 kilometer. En ook bij alle andere projecten van Rijkswaterstaat doen we er alles aan om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen in 2030. Wil je meer zien van de A16? Volg ons dan in deze serie waarin ik jullie volgende keer meeneem bij de emissieloze bouwplaats. Beeldtekst: Samen op weg naar een duurzame toekomst Beeldtekst: Programma Duurzaamheid en Leefomgeving Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat – © 2022

Geluid en luchtkwaliteit

Geluid en luchtkwaliteit zijn belangrijke thema’s bij de A16 Rotterdam.

Op aandringen van omwonenden en de lokale politiek maken de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland zich in samenwerking met Rijkswaterstaat hard voor Saldo Nul. Dat betekent: geen toename van geluidhinder door verkeer en geen verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van 2012, de situatie zonder de A16 Rotterdam.

Geluid

In 2015 zijn er op het gebied van geluid afspraken gemaakt. Zo heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu toegezegd dat op grote delen van de A16 Rotterdam het nieuwste, zeer stille asfalt tweelaags zoab fijn wordt toegepast. De regionale overheden trekken extra geld uit voor onder meer hogere geluidschermen op een aantal locaties.

Luchtkwaliteit

Wat betreft de luchtkwaliteit laat onderzoek zien dat de concentraties stikstofdioxide afnemen en dat op slechts enkele locaties de concentraties fijnstof met een fractie toenemen. Daarmee is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Video

In onderstaande video nemen we u in vogelvlucht mee langs de thema’s geluid en luchtkwaliteit bij de A16 Rotterdam.

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam: luchtkwaliteit en geluid

Ten noorden van Rotterdam en bij Lansingerland wordt de A16 Rotterdam aangelegd. Deze nieuwe snelweg verbindt de A13 bij het vliegveld Rotterdam The Hague Airport met de A16 bij het Terbregseplein. Dit kaartje laat dat zien. De nieuwe snelweg loopt door een gevarieerde omgeving met woonwijken recreatie-, natuur- en agrarische gebieden, bedrijventerreinen en het vliegveld. Veel omwonenden en andere belanghebbenden hebben zorgen over de toekomstige luchtkwaliteit en mogelijke geluidoverlast. Deze zorgen zijn aanleiding om bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam veel aandacht te besteden aan beide onderwerpen. Onder meer om bij te dragen aan het gewenste Saldo Nul. Geen verslechtering van geluid- en luchtkwaliteit ten opzichte van 2012. Deze film informeert u over lucht en geluid bij de A16 Rotterdam. Om te beginnen met de luchtkwaliteit. Bij luchtkwaliteit gaat het vooral over fijnstof en stikstofdioxide. In het Rijnmondgebied nemen de concentraties hiervan in het algemeen al jaren geleidelijk af. In de grafieken is dat te zien. Voor de kwaliteit van lucht zijn er Europese normen. Van zowel fijnstof als stikstofdioxide mag de concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter lucht. Berekeningen laten zien dat de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en vergelijkbare luchtdeeltjes ruim onder die Europese normen blijven als de A16 Rotterdam straks open is voor verkeer. Het gehalte fijnstof zal dan wel iets hoger zijn dan nu het geval is. Dit komt niet zozeer door het verkeer op de A16 Rotterdam maar vooral door andere bronnen in de ruimere omgeving. De hoeveelheid stikstofdioxide zal bij het in gebruik nemen van de weg verder zijn afgenomen in vergelijking met het huidige niveau. Vlakbij de tunnelmonden wijkt het gehalte fijnstof en stikstof iets af in vergelijking met de rest van het tracé. Daar kunnen de waarden vlak boven het wegdek hoger zijn. Maar in de naaste omgeving van de snelweg zijn de concentraties alweer zo verdund dat ze ook daar ruimschoots binnen de wettelijke normen vallen. Als het om luchtkwaliteit gaat, is het bij de bouw van de A16 Rotterdam niet nodig om extra maatregelen te treffen. Net als in de rest van Nederland wordt na de opening van de A16 Rotterdam de luchtkwaliteit rond de nieuwe weg gecontroleerd. Mocht het nodig zijn, dan worden in de toekomst alsnog maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe staat het met de bescherming tegen geluid? Rijkswaterstaat en de andere betrokken overheden in de regio werken nauw samen om qua geluid het beste resultaat voor de omgeving te bereiken. Het uitgangspunt is dat bij een nieuwe snelweg het geluid voor de omwonenden niet luider mag zijn dan 50 db. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een rustige woonwijk overdag. Er komen geluidwallen en geluidschermen die ervoor zorgen dat het geluid langs de A16 Rotterdam onder die norm blijft. Een aantal woningen langs de bestaande snelwegen A13 en A20 kent een hogere geluidsbelasting dan 50 decibel. Maar door de geluidmaatregelen die voor de A16 Rotterdam worden getroffen gaat het overgrote deel van die bewoners er qua geluid wel iets op vooruit. Om langs het tracé van de A16 Rotterdam het geluid verder terug te dringen hebben het Rijk en de regionale overheden in 2015 afspraken gemaakt over extra maatregelen. Er komen meer en hogere geluidschermen dan wettelijk verplicht. En de A16 Rotterdam wordt geasfalteerd met het extra stille asfalt tweelaags zoab fijn. Al met al is het voor luchtkwaliteit vooralsnog niet nodig om extra voorzieningen te treffen. Voor geluid is een pakket maatregelen samengesteld dat ervoor zorgt dat het niveau nagenoeg overal binnen de normen blijft en op veel plaatsen daaronder. Wilt u meer weten over luchtkwaliteit en geluid bij de A16 Rotterdam? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat of de speciale projectwebsite: A16rotterdam.nl.