Doelen en resultaten

Het Rijk en provincie Gelderland willen de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Dit verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Wat gaat er gebeuren?

 • De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met 2x2 rijstroken doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar.
 • De huidige A15 wordt verbreed tussen de knooppunten Valburg en Ressen.
 • Het nieuwe tracé van de A15 wordt aangesloten op de N839 bij Bemmel/Huissen en de N810 tussen Duiven en Zevenaar.
 • Er wordt een brug over het Pannerdensch Kanaal gerealiseerd.
 • Bij Groessen en Helhoek komt de A15 verdiept te liggen.
 • De A12 krijgt tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken.
 • De A15 sluit via een halfverdiepte ligging aan op de A12.
 • Er ontstaat een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar: knooppunt De Liemers.
 • De huidige, verouderde aansluiting 29 (Zevenaar/Griethse Poort) vervalt.
 • Op de A12 komt – behalve het knooppunt met de A15 – een geheel nieuwe aansluiting voor Zevenaar bij de Hengelderweg.

Resultaten maatregelen A15 en A12

 • De bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen wordt vergroot.
 • De Pleijroute wordt ontlast.
 • Er ontstaat een nieuwe doorgaande route tussen Rotterdam en het Europese achterland.
 • De doorstroming van het verkeer verbetert en er ontstaat een betrouwbaar netwerk.
 • Het Rijk en regio dragen bij aan een economisch vitale regio.
 • De leefbaarheid en hoogwaterveiligheid in het gebied neemt toe.