Externe veiligheid in planuitwerkingen

Wanneer u in opdracht van Rijkswaterstaat of een ander overheidsorgaan meewerkt aan verkenningen of planuitwerkingen op Rijks(vaar)wegen, dient u gebruik te maken van de juiste kaders en richtlijnen.

Deze kaders en richtlijnen zijn op deze pagina en in de Werkwijzer RWS opgenomen.

Veiligheidsstudie wegen

Voor externe veiligheidsstudies van Rijkswaterstaat die volgens het beleid van het basisnet moeten worden uitgewerkt, moet u naast de rekenregels in het HART gebruik maken van het kader externe veiligheid weg.

Hierin staan de eisen voor verkenningen als planstudies en voor wegen.

Veiligheidsstudie water

Als u een externe veiligheidsstudie voor het transport van gevaarlijke stoffen over het water moet uitvoeren, dan kunt u het beste contact opnemen met uw externe veiligheid contactpersoon bij Rijkswaterstaat. Dit omdat in 2024 een kader water direct voor het nieuwe omgevingsveiligheid uitgewerkt zal worden.

Meer informatie gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen? Vul het contactformulier Risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in.