GEVI, UN en stofcategorie

Wilt u meer informatie over de tellingen van het transport van gevaarlijke en geregistreerde stoffen? Dus de gevaar identificatienummers (GEVI-codes) en stofidentificatienummers (UN-nummers) van de passerende transporten?

Die data kunt u per wegvak vinden in de te downloaden documenten onder de uitleg hieronder. Hierin worden de gevaarlijke stoffen voor externe veiligheid (ten behoeve van de risicoanalyse) ingedeeld.

Stofcategorie

Bij een risicoanalyse vervoer van gevaarlijke stoffen maken we gebruik van stofcategorieën:

  • LF (1 of 2) – brandbare vloeistoffen
  • LT (1 t/m 6) – toxische vloeistoffen
  • GF (0 t/m 3) – brandbare gassen
  • GT (0 t/m 5) – toxische gassen
  • GP – speciale stofcategorie ten behoeve van tunnels
  • NR, GNR, LNR, SNR – (voor de externe veiligheid) niet-relevante stoffen
  • SF – brandbare vaste stoffen
  • STW en LTW – vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met water toxische stoffen produceren
  • SFW en LFW – vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met water brandbare stoffen produceren

In de berekening van de risicoanalyses worden alleen de stofcategorieën LF, LT, GF en GT meegenomen. Maar, de stoffen GT0 en GF0 worden niet in de risicoanalyses meegenomen.

Om de risico’s van LNG toch te kunnen berekenen wordt deze stof conform het HART tijdelijk ingedeeld als GF3. In de jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg is met LNG = GF3 bij de periode van de telling aangegeven bij welke tellingen LNG transporten als GF3 en niet GF0 zijn opgenomen.

Als het nummer achter deze stofcategorieën hoger is, is de stof toxischer of brandbaarder. Stoffen die zowel een brandbare als toxische component hebben, worden bij het uitwerken van de jaarintensiteiten zodanig aan beide stofcategorieën toegekend dat de risico’s correct berekend worden.

Meer informatie gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen? Vul het contactformulier Risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in.