Vergunning Antarctica

Vergunning Antarctica

Omdat de Zuidpool zo’n bijzonder en kwetsbaar gebied is, is het belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom is besloten dat iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied, een vergunning nodig heeft.

Hieronder vindt u informatie hierover en kunt u direct een vergunning aanvragen. De doorlooptijd van de aanvraagprocedure is 7,5 maanden.

Bescherming uniek natuurgebied

Antarctica is het gebied ten zuiden van de 60e breedtegraad en is een uniek en kwetsbaar natuurgebied met zeer bijzondere fauna (pinguïns, walvissen, zeehonden). Maar ook op beperkte schaal flora (mossen, korstmossen en 2 soorten bloeiende planten). Steeds meer belangstellenden willen dit bijzondere gebied bezoeken om uiteenlopende redenen. Vaak gaat het om rederijen die toeristische reizen organiseren of wetenschappers die er onderzoek gaan verrichten. Maar soms willen individuele zeezeilers of avonturiers de uitdaging aangaan.

Antarctic Treaty

De Zuidpool is dusdanig bijzonder dat al in 1959 is besloten om op internationaal niveau afspraken te maken over het gebruik van het gebied via de Antarctic Treaty. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend en heeft sinds 1990 de status van consultatieve partij. Het is niet de bedoeling om Antarctica af te sluiten voor activiteiten, maar om zaken zoals toerisme en wetenschappelijk onderzoek goed te reguleren.

In het Antarctisch verdrag zijn ook afspraken gemaakt over welke gebieden toegankelijk zijn voor toeristen en welke niet betreden mogen worden, tenzij het speciaal onderzoek betreft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Speciaal Beschermde gebieden (ASPA), Speciaal Beheerde gebieden (ASMA) en Historische Plaatsen en Monumenten (HSM).

Activiteiten vanuit Nederland

Iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied heeft een vergunning nodig. Dit is bepaald in een wet die in 1998 in werking is getreden, de zogenoemde Wet bescherming Antarctica. In deze wet staan onder meer bepalingen over afval dat niet mag worden achtergelaten, het voorkomen van verstoring van dieren en/of introductie van uitheemse dier- en plantensoorten in het gebied.

De vergunning waarmee toestemming tot Antarctica wordt verleend, kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier in te vullen en te e-mailen naar Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Hulp bij de vergunningaanvraag

Om een aanvrager van een vergunning te helpen met de wettelijk vastgestelde Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, kan een beroep worden gedaan op de hulp van een specialist van de afdeling Vergunningverlening. Deze vergunningsdeskundige adviseert en helpt met de correcte en volledige invulling van het benodigde aanvraagformulier. Daar zijn 2 redenen voor: allereerst om de procedure zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doorlopen en ten tweede om de aanvraag tijdig af te kunnen ronden.

De doorlooptijd van de procedure is namelijk 7,5 maanden. Een groot deel van deze periode wordt in beslag genomen door de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit en het definitieve besluit. Het advies is dan ook om bij een gepland bezoek aan de Zuidpool, zo snel mogelijk via de e-mail contact op te nemen met Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Vergunningverlening.

Belangrijk

Het seizoen om Antarctica te bezoeken, loopt van begin november tot en met eind maart. Dit betekent dat de procedure uiterlijk 31 oktober moet zijn afgerond en het aanvraagformulier dus uiterlijk 15 maart in bezit moet zijn van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Overzicht procedure vergunningverlening:

  • vooroverleg/intakegesprek (hulp/advies)
  • indienen aanvraag (uiterlijk 15 maart)
  • beoordeling aanvraag (juistheid en volledigheid)
  • ontwerpbesluit ter inzage (wettelijke termijn 6 weken)
  • schrijven definitief besluit (reacties en zienswijzen)
  • definitief besluit ter inzage (wettelijke termijn 6 weken)
  • vergunning van kracht (uiterlijk 31 oktober)

Download het aanvraagformulier.

IAATO

In additie tot het Antarctisch verdrag hebben een aantal commerciële bedrijven in 1991 de International Association of Antarctica Touroperators (IAATO) opgericht. Doel hiervan was om veilig en milieuverantwoord reizen naar Antarctica te bevorderen.

Dit deden de organisaties door zelf standaarden vast te stellen voor de bescherming van het Antarctisch milieu en overheden ertoe te overtuigen regels en richtlijnen op te stellen voor bezoeken aan Antarctica. Op de website van IAATO is veel informatie te vinden over procedures en richtlijnen voor een veilig en milieubewust bezoek aan Antarctica.