Metingen

Metingen

Voor Rijkswaterstaat is het van essentieel belang om op de hoogte te zijn van onder andere het waterpeil, de waterkwaliteit van grote wateren en de waterstanden en -afvoeren in ons land.

Door metingen en het verzamelen van gegevens kunnen we adequaat handelen als het nodig is.

Meten bij Rijkswaterstaat

Eén van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat is de zorg voor schoon water. Ook de kwantiteit van locaties langs de kust en in rivieren, kanalen en meren behoort hiertoe.

Kenmerkende waarden

Het verzamelen van representatieve gegevens (ook wel kenmerkende waarden) over de waterstanden en -afvoeren in ons land, is erg belangrijk. Hiermee kunnen we namelijk uitrekenen wat de waterstand en afvoer was, gedurende enkele tientallen jaren.