Kenmerkende waarden

Rijkswaterstaat verzamelt al jaren gegevens over de waterstanden en -afvoeren in ons land. Met deze gegevens rekenen we de representatieve waterstand en afvoer op verschillende plekken in de zee, rivieren en meren uit. Dit doen we enkele tientallen jaren lang.

Deze representatieve waarden noemen we ook wel kenmerkende waarden. Het gaat dan om gemiddelden, hoogste en laagste waarden en over- en onderschrijdingswaarden.

Doelen van kenmerkende waarden

Kenmerkende waarden zijn voor veel doelen te gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld vaak vraag naar de gemiddelde hoogwaterstand in Vlissingen. De gemiddelden per jaar laten alleen een vrij sterke afwisseling zien.

Een gemiddelde over alleen het laatste jaar is onvoldoende representatief. Met een jarenlang gemiddelde, is ook snel te zien of de gemiddelde waterstand in het afgelopen jaar bijzonder hoog of juist laag was. Daarnaast is het goed dat alle vraagstellers dezelfde standaardwaarden gebruiken.

Kenmerkende waarden zetten we in bij:

  • trendanalyses
  • ondersteuning van klimaatonderzoek
  • het ontwerpen en aanleggen van onder andere waterkeringen, dijken en sluizen (waterstaatswerken)

Kenmerkende waarden per gebied

Bij het bepalen van kenmerkende waarden zien we 4 verschillende gebieden:

Elk gebied heeft een eigen set kenmerkende waarden die na circa 10 jaar opnieuw berekend en gepubliceerd worden.

De waterstanden in het merengebied staan in grote mate onder invloed van het gevoerde peilbeheer. Om deze reden zijn kenmerkende waarden voor de waterstand in het merengebied niet nuttig.

Een uitgebreide uitleg op de berekeningswijzen, de achtergronden en de locatie specifieke situatie staan in het rapport Kenmerkende waarden Kustwateren en Grote Rivieren.

Historische waarden

Tot halverwege de jaren 90 kwamen kenmerkende waarden in jaarboeken en 10-jarige overzichten te staan. Bekijk het laatste 10-jarige overzicht.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen, data-updates, het aanvragen van bestanden en toegang tot het archief, kunt u contact opnemen met de Servicedesk Data.