Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

Voor het uitvoeren van metingen gebruikt Rijkswaterstaat de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV’s).

Wat zijn RWSV’s?

De RWSV’s zijn regels voor het nemen van monsters, in het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). De voorschriften beschrijven ook hoe bemonstering- en meetapparatuur onderhouden moet worden.

Voor wie gelden de RWSV’s?

De voorschriften gelden voor onze eigen diensten, maar ook voor externe partijen die namens Rijkswaterstaat metingen uitvoeren. De RWSV’s zijn trouwens ook geschikt voor het nemen van monsters buiten het MWTL-programma.

Categorieën

Er zijn voorschriften voor 2 categorieën:

  • Biologie
  • Chemie

Biologie

  • Documenten biologie
    Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

Chemie

  • Documenten chemie
    Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van chemische gegevens.