Waterexpert Vincent Beijk

Waterexpert Vincent Beijk

‘Hoe zit de wereld in elkaar, hoe is die ontstaan, hoe wordt alles gevormd?’ Deze vragen hebben me van jongs af aan enorm geboeid. Een studie fysische geografie was dan ook een logische keuze. Ik heb me gespecialiseerd in kust- en rivierbeheer. En waar is dat beter in de praktijk te brengen dan bij Rijkswaterstaat?

Opgegroeid in Friesland was water altijd een vanzelfsprekend onderdeel van mijn omgeving. En ook in mijn werk draait alles om water. Sinds 2002 werk ik met veel plezier in diverse functies binnen het waterbeheer van Rijkswaterstaat. Ik ben begonnen in het werkveld hoogwaterveiligheid, maar ik houd me de laatste jaren vooral bezig met waterverdeling en watertekort.

Ik ben me er steeds meer van bewust hoezeer ons land verbonden is met water

Goed waterbeheer

In mijn loopbaan bij Rijkswaterstaat ben ik me er steeds meer van bewust geworden hoe belangrijk voldoende en schoon water is, voor onszelf en de natuur. En hoezeer ons land verbonden is met het water. Een groot deel van onze economie drijft erop, zoals scheepvaart, industrie, landbouw en recreatie. Stuk voor stuk sectoren waarvoor goed waterbeheer cruciaal is: niet te veel water, niet te weinig en ook nog eens van goede kwaliteit.

Belangrijke vragen

De droge zomer van 2018 heeft het belang van goed waterbeheer maar weer eens aangetoond. Als lid van de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) heb ik toen meegewerkt aan de verdeling van het water. Hoe houden we voldoende watervoorraad in het IJsselmeer? Hoe houden we het zoute zeewater buiten de deur? Hoe zorgen we voor voldoende diepgang voor de scheepvaart? Belangrijke vragen waar we als Rijkswaterstaat mee te maken hebben, nu en in de toekomst.


Blogs van Waterexpert Vincent Beijk