Waterexpert Harold van Waveren

Waterexpert Harold van Waveren

Nederland beschermen tegen overstromingen. Dat is wat ik doe bij Rijkswaterstaat, samen met heel veel collega’s. Want een watersnoodramp als in 1953 mag nooit meer gebeuren.

Mijn familie heeft de watersnoodramp zelf meegemaakt. ‘Dit nooit meer’ heb ik daarvan meegekregen en het motiveert me elke dag weer, om te werken aan de waterveiligheid van ons land.

‘Dit nooit meer’ motiveert me elke dag om te werken aan waterveiligheid

Landelijk crisisteam

Ik ben één van de voorzitters van het landelijk crisisteam bij overstromingsdreiging. Dit team is onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) waarin Rijkswaterstaat samenwerkt met de waterschappen en defensie. Bij een dreigende storm of bij hoogwater op de Rijn of Maas bewaken wij de situatie en geven we adviezen. Bijvoorbeeld om keringen te sluiten of dijkbewaking in te stellen.

Kennis

Nederland heeft heel veel kennis van hoogwaterbescherming. Dat moet ook wel, want zonder dijken, stormvloedkeringen en gemalen zou 60% van ons land onder water staan. Eén van mijn taken is ervoor zorgen dat die kennis actueel blijft, en voortdurend vernieuwd wordt. Dat doe ik samen met mijn collega’s en met waterschappen, universiteiten, kennisinstituten en marktpartijen. Zo blijven we vooroplopen en bieden we vele landen wereldwijd de best mogelijke bescherming tegen overstromingen.

Podcast waterhuishouding

In deze podcast wandelt journalist, radio- en podcastmaker Botte Jellema over het strand met Harold van Waveren, waterexpert bij Rijkswaterstaat. Het ene moment zuchten we onder de droogte en een paar maanden later kan het water tegen de dijken op klotsen. Deze uitersten lijken onder invloed van het klimaat alleen maar groter te worden. Wat doet Rijkswaterstaat hieraan? Jellema en Van Waveren praten over de extreme uitersten in onze waterhuishouding. Luister deze podcast via SoundCloud of via iTunes.

Blogs van Waterexpert Harold van Waveren

Waterexpert Harold van Waveren

Help, de zeespiegel stijgt!

Rotterdam, 4 juni. Namens Rijkswaterstaat ben ik op de Gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Om 15.15 uur betreedt Peter Kuipers Munnike het podium voor de aftrap van ons gezamenlijke optreden.

Alle blogs van de waterexperts