Hoogwaterkering Ravenswaaij

Hoogwaterkering Ravenswaaij is een regionale waterkering die Nederland beschermt tegen overstroming. De hoogwaterkering ligt naast de Prinses Marijkesluis.

Het zuidelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Ravenswaaij en Tiel, staat normaal in open verbinding met de Lek. Het waterpeil stijgt en daalt mee met dat van de Lek. Bij een waterstand van 5,5 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) wordt het kanaalpeil te hoog. De dijken langs het Amsterdam-Rijnkanaal zouden dan kunnen overstromen, de Betuwe in.

Kort voor de hoge waterstand wordt bereikt, sluit Rijkswaterstaat daarom de hoogwaterkering Ravenswaaij. De keerschuif zakt dan in het kanaal en sluit het Amsterdam-Rijnkanaal van de Lek af. Zo biedt de waterkering bescherming bij hoogwater en blijft het veilig wonen en werken in de Betuwe.

Sluizencomplex

Naast de hoogwaterkering Ravenswaaij ligt de Prinses Marijkesluis. Het hele gebouw bestaat uit 2 sluiskolken. Een vaste brug voor het wegverkeer, een dieselgemaal, 3 lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. De Prinses Marijkesluis is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na de Tweede Wereldoorlog. De keerschuif is in 1978 in gebruik genomen.

Gebruiksklaar

De kering is altijd gebruiksklaar. Van tevoren is niet te voorspellen wanneer een sluiting nodig is. Soms meerdere jaren niet, soms zelfs 2 keer in een hoogwaterseizoen. Een sluiting duurt gemiddeld ruim een week.

Een sluiting duurt gemiddeld ruim een week

Na sluiting kunnen schepen altijd passeren door de Prinses Marijkesluis. Voor de gesloten keerschuif ligt aan beide zijden een vangconstructie. Deze wordt tijdens de sluiting voor de keerschuif geplaatst. De vangconstructies zijn drijvende hekwerken die voorkomen dat schepen tegen de keerschuif varen wanneer zij per ongeluk doorvaren of te laat remmen. Daarmee wordt schade aan de waterkering voorkomen.

Proefsluiting

De werking en de bediening van de keerschuif worden 9 keer in het jaar getest. Daarnaast wordt 2 keer in het jaar een complete sluiting geoefend, inclusief het plaatsen van de vangconstructies.

Tijdens de proefsluiting worden alle handelingen uitgevoerd die horen bij de sluiting van de kering. Inspecteurs en technici kijken of de installatie goed werkt en smeren de onderdelen. Door de waterkering goed te onderhouden, zorgt Rijkswaterstaat er samen met andere waterbeheerders voor dat wij in Nederland ‘droge voeten’ houden.

Werk achter de schermen. Grote oefening Waterkering Ravenswaaij. Rijswijk, Gelderland. In de Betuwe kunnen we veilig blijven wonen en leven aan het water. Hoogwaterkering Ravenswaaij van Rijkswaterstaat biedt veiligheid bij hoogwater. De dijken langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn lager dan langs de Lek. Bij hoogwater zou het Amsterdam-Rijnkanaal dan kunnen overstromen. En kan het water de Betuwe instromen. Om dit te voorkomen sluit de waterkering bij een waterpeil van 5,55 m + NAP. Twee keer per jaar wordt het sluiten van de kering geoefend. Voordat de waterkering sluit, wordt er een remmingwerk geplaatst. Dit voorkomt dat schepen tegen de kering aan kunnen varen. Inspecteurs en technici van Rijkswaterstaat controleren of alles goed werkt. De waterkering gaat dicht. Schepen kunnen dan omvaren via de schutsluis. Deze generale repetitie zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn op situaties bij hoogwater. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat 2019.

Handelingen

Een complete (proef)sluiting is een hele operatie die meerdere uren duurt. Er komen flink wat handelingen bij kijken. Zo controleert een duiker kort voordat de schuif zakt of de drempel obstakelvrij is. Rijkswaterstaat plaatst boeien om de scheepvaart in de goede richting te leiden. Ook worden borden en lichten voor de scheepvaart omgeklapt.

Feiten en cijfers

  • Ieder jaar varen er tussen de 30.000 en 35.000 schepen door het Amsterdam-Rijnkanaal.
  • De keerschuif is een stalen gebouw met een breedte van 80 m, opgehangen tussen 2 betonnen heftorens.
  • Het zakken van de keerschuif duurt ongeveer 20 minuten. De hele operatie duurt meerdere uren.
  • Voor een complete sluiting zijn ongeveer 20 personen nodig.
  • De waterkerende functie van de keerschuif en sluis beschermt ongeveer 330 duizend inwoners van de Betuwe.
  • De capaciteit van het dieselgemaal van het sluizencomplex bedraagt in totaal 24 m3 per seconde.