Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Waarom

  • Het Wilhelminakanaal bij Tilburg is niet goed bereikbaar voor grote binnenvaartschepen.
  • Door het kanaal en de sluizen aan te passen, is Brabant beter bereikbaar over het water. Dit biedt economische kansen voor Tilburg.
  • Binnenvaartschepen kunnen veel meer vervoeren dan vrachtwagens, waardoor minder transport nodig is.
  • Vermindering van transport is goed voor het milieu en vermindert files.

Alle doelen en resultaten

Hoe

4 km

over deze lengte maken we het kanaal geschikt voor grote klasse IV-schepen

herbouw Sluis II en afbouw Sluis III

Wanneer

Klaar: nader te bepalen in de eerste helft van 2024
2021 - 2024
  • Uitvoering voorbereiden – uitwerking en besluitvorming emissiearm/emissieloos bouwen
  • Aanbesteding: op zoek naar een aannemer – volgend op besluitvorming emissieloos bouwen
Nog te bepalen

Ingebruikname Sluis II - Nog niet bekende vertraging; ingebruikname nader te bepalen

Deze planning kan nog veranderen

Bekijk de hele planning

Nieuws