Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Waarom

  • Het Wilhelminakanaal bij Tilburg is niet goed toegankelijk voor grote binnenvaartschepen.
  • Door het kanaal en de sluizen aan te passen, is Brabant beter bereikbaar over het water. Dit biedt economische kansen voor Tilburg.
  • Binnenvaartschepen kunnen veel meer vervoeren dan vrachtwagens, waardoor minder transport nodig is.
  • Vermindering van transport is goed voor het milieu en vermindert files.

Alle doelen en resultaten

Hoe

4 km
over deze lengte maken we het kanaal geschikt voor grote klasse IV-schepen
herbouw Sluis II en afbouw Sluis III

Denk mee over het landschapsplan

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal veroorzaken overlast voor de omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat doet er alles aan om deze hinder te beperken.

Hinder voor de scheepvaart

Gedurende de herbouw van Sluis II zal het Wilhelminakanaal een periode gestremd zijn. Momenteel is nog niet bekend wanneer deze stremming plaats vindt en hoe lang deze zal duren.

Hinder voor omgeving

Het is momenteel nog niet bekend of, en zo ja hoe lang, het fietspad buiten gebruik zal zijn tijdens de werkzaamheden. Wel blijft er na de herbouw van Sluis II een fietspad langs de zuidzijde van het kanaal liggen. Voor wegverkeer is er weinig tot geen overlast, omdat we de bruggen en viaducten niet vervangen.

Wanneer

Gereed: eerste helft 2025
2e kwartaal 2021

Start aanbesteding

2021 - 2024
  • Aanbesteding: op zoek naar een aannemer
  • Uitvoering voorbereiden en realisatie
2025

Ingebruikname Sluis II

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk de volledige planning

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws

Meer nieuws